In Nieuws
Zwemmen in vakantiedagen

Het is weer die tijd van het jaar dat we terugkijken naar wat ons het afgelopen jaar heeft gebracht. Helaas veel Corona. Maar het is ook goed om je nu alvast voor te bereiden op het komende jaar.

Veel werkgevers hebben inmiddels te maken met een stuwmeer aan niet opgenomen vrije dagen. Wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen, ADV, tijd voor tijd, you name it en de werknemer heeft het niet (volledig) opgenomen in de hoop na de pandemie lekker lang op vakantie te kunnen. Dat stuwmeer kan echter problemen geven voor de organisatie, maar hoe los je dat op?

Als de werkgever ADV- of een tijd voor tijd regeling heeft, dan moet hij nakijken hoe en wanneer die dagen vervallen. Voor wettelijke- en bovenwettelijke vakantiedagen is het echter simpel. De wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd en de bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na vijf jaar.

Waarom is dit belangrijk?

Europese jurisprudentie zegt dat de werkgever de werknemer tijdig moet informeren over het verlopen van vakantiedagen. Hij moet op voorhand de werknemer tijdig een overzicht geven, waarin duidelijk staat hoeveel dagen zijn opgebouwd en per wanneer deze verlopen. Op 1 juni de werknemer wijzen op het feit dat er per 1 juli vakantiedagen vervallen, is dus niet voldoende. Om die reden adviseren wij de werkgever om in deze maand de werknemer duidelijk te informeren over de status van zijn vrije dagen, dan heeft de werknemer alle tijd om dagen die verlopen alsnog op te nemen.

Let op: als de werknemer erom verzoekt, kan de werkgever de bovenwettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen ook afkopen, tenzij een cao dit uitsluit.

Valt de werkgever onder een cao, kijk dan daarin. Sommige cao’s hebben afwijkende verval- / verjaringstermijnen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Hans, Tessa, Elke of Dennis.