In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Wijziging partneralimentatie

Er wordt in Nederland al vele jaren gediscussieerd over de alimentatieplicht. Die alimentatieplicht is van oudsher gebaseerd op het idee, dat door het huwelijk een recht ontstaat op overdracht van inkomen, gebaseerd op de stand van welvaart tijdens huwelijk en op het gegeven, dat één van de partners, vaak de vrouw, haar carrière heeft onderbroken of zelfs opgegeven ten behoeve van de verzorging van kinderen.

Er zijn echter ook kinderloze huwelijken, kortdurende huwelijken of echtparen die allebei toch een carrière hebben opgebouwd en inkomen genieten. Bij veel mensen leeft dan ook het idee, dat alimentatie zijn doel voorbij kan schieten en soms onredelijk hoog is, onredelijk lang duurt of überhaupt onredelijk is gezien de situatie waarin de partners verkeren. Ook binnen de politiek is dat doorgedrongen. Er zijn diverse pogingen gedaan om het alimentatierecht te moderniseren. Dat lijkt nu eindelijk gelukt. Op 19 juni jl. is een wetsontwerp ingediend tot wijziging van de alimentatieregels.

 

De belangrijkste wijzigingen op een rij

De duur van de alimentatieplicht wordt verkort. De maximale duur wordt teruggebracht van twaalf naar vijf jaar. Als het huwelijk niet langer dan drie jaar heeft geduurd hoeft er helemaal geen partneralimentatie meer te worden betaald. Alleen voor partners die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn geldt een maximale duur van tien jaar.

Voor bestaande alimentatieafspraken geldt het wetsvoorstel zoals het er nu ligt overigens niet. Dat zou naar de mening van de wetgever onrechtvaardig zijn en onzekerheid creëren.

Enerzijds zijn deze wijzigingen bedoeld als modernisering, anderzijds ook om te stimuleren dat mensen van hun eigen verdienvermogen gebruik blijven maken. Het is dan ook een voorstel dat vanuit de praktijk wordt toegejuicht. Het is nu afwachten of het wetsvoorstel ook daadwerkelijk in de huidige vorm wordt aangenomen.

Wilt u meer weten over partneralimentatie en wat de nieuwe regels voor u zullen betekenen, neemt u dan gerust contact op met Pascal Willems