In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht

Al heel lang leeft bij een deel van de familierechtjuristen in Nederland het idee, dat het Nederlandse familierecht aan een update toe is. Wij schreven daar op deze website al eerder over, kort na indiening van het wetsvoorstel “Beperking gemeenschap van goederen”. Destijds, in 2014, was onze conclusie dat het wetsvoorstel een stap in de goede richting was.

Sindsdien is het voorstel alweer enkele malen gewijzigd en tot op de dag van vandaag is er veel kritiek van diverse kamerleden. Die vinden het voorstel niet noodzakelijk en menen dat het ongewenste fiscale gevolgen heeft. Dat was deels ook wel terechte kritiek, vooral omdat het wetsvoorstel diverse partners zou nopen tot het voeren van verschillende administraties. Dat bezwaar is in september 2015 ondervangen met een wijziging van het wetsvoorstel. Volgens de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie blijft het probleem bestaan, maar dat is toch vooral een praktisch bezwaar, niet een juridisch punt. Daarnaast is er volgens sommige (traditionelere) politieke partijen geen maatschappelijk draagvlak voor een wijziging van het huwelijksvermogensrecht. De vraag is of politieke partijen in staat zijn om dat goed  te beoordelen.

Het zou hoe dan ook jammer zijn als daardoor de wijziging uiteindelijk niet van de grond komt. Met name het argument dat maatschappelijk draagvlak ontbreekt is naar onze mening onterecht. Het wetsvoorstel strekt er feitelijk toe, dat het systeem wordt omgedraaid. Waar nu geldt, dat echtgenoten in gemeenschap van goederen getrouwd zijn, als zij geen huwelijks voorwaarden maken, zou volgens het wetsvoorstel de huwelijksgemeenschap alleen dat omvatten wat beide echtgenoten tijdens het huwelijk verwerven. Dat is een wezenlijke verandering, die een heleboel procedures tussen voormalig echtlieden overbodig zou kunnen maken. Het argument dat het wetsvoorstel administratieve rompslomp tot gevolg zal hebben, zou op een praktische manier weggenomen moeten kunnen worden. De noodzaak voor aanpassing van het nogal statische Nederlandse huwelijksvermogensrecht blijft.

Heeft u vragen op het gebied van huwelijksvermogensrecht of verdeling bij echtscheiding, neemt u dan gerust contact op met Pascal Willems