In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Na de beoogde inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (hierna: Wnra) op 1 januari 2020, komt de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk overeen met die van werknemers uit het bedrijfsleven. De Wnra vervangt de huidige Ambtenarenwet door een nieuwe Ambtenarenwet: de Ambtenarenwet 2017. De belangrijkste wijzigingen hebben wij voor u opgenomen in de White Paper – Wnra. Via deze link kunt u de White Paper downloaden.

 

Hierbij alvast de belangrijkste wijzigingen in het kort:

  • Van een eenzijdige aanstelling naar een tweezijdige arbeidsovereenkomst.
  • Het private ontslagstelsel zoals neergelegd in de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten (titel 10 van boek 7) wordt van toepassing.
  • De ambtenaar krijgt bij ontslag recht op een transitievergoeding.
  • Enkele groepen ambtenaren vallen juist niet onder de nieuwe Ambtenarenwet 2017. Zij vormen de uitzondering en houden hun huidige (rechts)positie.
  • De rechtspositieregelingen of arbeidsvoorwaardenakkoorden (bijv. ARAR, CAR-UWO) moeten worden vervangen door collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).
  • Is er nog geen cao afgesloten? Dan blijft de eerdere geldende rechtspositieregeling van kracht, voor zover niet in strijd met de wet. Dat betekent dat ambtenaren naast de transitievergoeding ook recht kunnen hebben op een bovenwettelijke uitkering bij ontslag.
  • Voorafgaande aanstellingen tellen mee voor de ketenregeling en de berekening van de transitievergoeding.
  • De huidige ambtenaar behoudt zijn bijzondere status. De bij deze bijzondere status behorende verplichtingen volgen uit de nieuwe Ambtenarenwet 2017.

 

Meer informatie?

De Haij & Van der Wende Advocaten beschikt o.a. over modellen voor verschillende type arbeidsovereenkomsten en kan u adviseren bij het opstellen daarvan. Voor advies over ontslagkwesties of cao-recht bent u bij ons aan het juiste adres.

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan contact op met Hans de Haij of Tessa Sipkema.