In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Wet Doorstroming Huurmarkt komt er aan

Op 1 juli a.s. treedt een nieuwe huurwet in werking, de Wet Doorstroming Huurmarkt. Deze wet is vooral bedoeld om scheefwonen te voorkomen, een thema dat de afgelopen jaren regelmatig op de politieke agenda stond. Scheefwonen houdt in dat mensen met een te hoog inkomen te lang in een sociale huurwoning blijven zitten en niet doorstromen, waardoor de wachttijden voor sociale huurwoningen veel te lang zijn. De nieuwe wet beoogt daar een oplossing voor te vinden. Wat verandert er precies?

Een ingrijpende bepaling is de verplichting van de Belastingdienst, om jaarlijks de inkomensgegevens van huurders door te geven aan verhuurders. Op die manier kan de verhuurder controleren of mensen niet teveel verdienen voor een sociale huurwoning. Dat is een omstreden en vergaande bepaling, maar hij is na de nodige discussie toch in de wet terecht gekomen.

Met ingang van de nieuwe wet mag een verhuurder de jaarlijkse huurverhoging baseren op de inkomensgegevens van de huurder. Als iemand teveel verdient voor een sociale huurwoning, kan dat betekenen dat de huurverhoging in een jaar 4% + het inflatiepercentage bedraagt. Op die manier hoopt het kabinet scheefwoners ertoe te brengen, door te stromen zodat de sociale huurwoningen vrijkomen voor mensen met lagere inkomens.

Een tweede belangrijke wijziging is een verruiming van de mogelijkheid om een tijdelijk huurcontract te sluiten. Onder de huidige wetgeving is dat ook mogelijk, maar slechts zeer beperkt en het risico is aanwezig dat een huurder met een tijdelijk contract zich uiteindelijk toch op huurbescherming beroept en gewoon kan blijven zitten. De nieuwe wet maakt het mogelijk dat een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar wordt gesloten. Dit is vooral bedoeld om de vrees bij verhuurders weg te nemen, dat zij vanwege de huurbescherming uiteindelijk aan een huurder vast blijven zitten en dus hun woonruimte niet te huur aanbieden. De hoop is dat hiermee het huuraanbod toeneemt.

Tenslotte is de bedoeling van de wet, om een einde te maken aan prijsverschillen tussen vergelijkbare huurwoningen. De praktijk leert nu, dat verhuurders de huurprijzen vaak verhogen op het moment dat een huurder vertrekt en er een nieuwe huurovereenkomst wordt gesloten. Die nieuwe huurder betaalt dan meer huur voor een woning, dan een buurman in een identieke woning, die er al jaren zit. Te lage huurprijzen zullen nu worden verhoogd tot het gemiddelde en huurprijzen voor nieuwe huurders mogen slechts gematigd stijgen.

Als het doel van verruiming van het woningaanbod met deze wet wordt gerealiseerd is dat toe te juichen. In ieder geval biedt het voor verhuurders die aarzelden om hun woning tijdelijk te gaan verhuren uit angst voor de huurbeschermingsregels, goede mogelijkheden.

Heeft u vragen op het gebied van huurrecht of over de nieuwe huurwet, neemt u dan contact op met Pascal Willems