In Nieuws
Werkgevers opgelet: 2 maanden betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022!

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof.

Wat gaat er veranderen? Op dit moment hebben ouders recht op ouderschapsverlof van maximaal 26 maal de arbeidsduur per week (26 weken), op voorwaarde dat het kind bij de werknemer woont en nog geen 8 jaar is. Dit is echter onbetaald verlof, tenzij je anders bent overeengekomen met de werkgever. Veel ouders maken daar dus geen gebruik van.

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders 9 van de 26 verlofweken toch betaald krijgen. De voorwaarde is dat de 9 weken in het eerste levensjaar van het kind moeten vallen. De hoogte van de uitkering is nog niet helemaal zeker: 50% of 70% van het maximum dagloon. De Eerste Kamer wil 70%, omdat die verhoging ervoor zorgt dat meer mensen toegang zullen hebben tot de regeling, nu het voor vele ouders niet mogelijk is om 9 weken lang 50% van hun loon mis te lopen. Het nieuwe kabinet zal over de verhoging moeten beslissen.

Werkgevers: houd er rekening mee dat vanaf 2 augustus 2022 meer werknemers verlof (zullen) opnemen!