In Nieuws
Werkgever mag leaseauto innemen tijdens ziekte
Saving money for car or trade car for cash, finance concept

Een arbeidsongeschikte werknemer heeft in beginsel gedurende 104 weken recht op loondoorbetaling. In een uitspraak bij het hof speelde de vraag of het privégebruik van een leaseauto ook als loon moet worden aangemerkt en de auto gedurende de arbeidsongeschiktheidsperiode in privé mocht worden gebruikt?

In de door de werknemer ondertekende personeelsgids stond opgenomen dat na zes maanden ziekte de leaseauto moet worden ingeleverd, dan wel dat de mobiliteitsbijdrage wordt stopgezet. De werknemer stelde zich op het standpunt dat op de werkgever gedurende de periode van 104 weken arbeidsongeschiktheid ook een doorbetalingsverplichting ten aanzien van het privégebruik van de leaseauto rust. Het privégebruik van een leaseauto of een vorm van compensatie in geld zou ook als loon moeten worden aangemerkt.

Zowel de kantonrechter als het hof zijn het niet eens met het standpunt van de werknemer. De loondoorbetalingsverplichting ziet uitsluitend op periodiek verschuldigd geldloon en niet op andere loonvormen. Daarmee oordeelt het hof dat de afspraak dat na zes maanden ziekte de leaseauto moet worden ingeleverd, niet in strijd is met de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Het was de werkgever dus toegestaan de leaseauto na zes maanden ziekte in te nemen, dan wel een mobiliteitsbijdrage stop te zetten.

Tip: Werkgever, maak afspraken met uw werknemers omtrent het privégebruik van leaseauto’s tijdens arbeidsongeschiktheid en het wel of niet betalen van compensatie.

Lees de uitspraak hier: https://lnkd.in/eg7tsKAr