In Nieuws
Werkgever ‘gestraft’ voor onvoldoende schriftelijke vastlegging verbetertraject

Dat het voor werkgevers van belang is om een verbetertraject schriftelijk vast te leggen kunnen wij niet vaak genoeg benadrukken. Daarvoor is het dus niet alleen nodig dat de verbeterpunten schriftelijk worden vastgelegd en aan de werknemer worden gecommuniceerd, maar ook dat concreet (schriftelijk) inzicht wordt gegeven hoe de gesprekken, feedback, positieve, negatieve en constructieve kritiek en ondersteuning, (informele) aanwijzingen, vingerwijzingen en intensieve begeleiding hebben plaatsgevonden. Mogelijk dient ook een (externe) coach en scholing te worden aangeboden. Tot slot is belangrijk dat de werknemer voldoende tijd krijgt om zijn functioneren te verbeteren en een schriftelijke laatste waarschuwing ontvangt als blijkt dat de werknemer tegen het einde van het traject nog onvoldoende verbetering heeft laten zien.

Wat kan een consequentie zijn van het onvoldoende schriftelijk vastleggen? Het Hof Den Haag had in dit geval de arbeidsovereenkomst op grond van een verstoorde arbeidsverhouding weliswaar ontbonden, maar ook geoordeeld dat de werkgever ernstig verwijtbaar had gehandeld doordat aan het formele verbetertraject niet behoorlijk uitvoering was gegeven en de werkgever had aangestuurd op beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Naast de transitievergoeding, kreeg de werknemer een billijke vergoeding van € 46.000,00. Die vergoeding was mede als afschrikwekkend middel bedoeld. Verder mocht de werkgever zich niet meer beroepen op het concurrentiebeding.

Tip: Zorg dus voor een goede schriftelijke vastlegging van het gehele verbetertraject! Voor vragen over het opstellen van een verbetertraject, kunt u contact opnemen met Hans, Dennis, Elke of Tessa.

Lees de uitspraak hier.