Vastgoedrecht

Onteigening

Onteigening

Onteigening is een middel voor de overheid om de eigendom van onroerend goed gedwongen over te laten gaan. De overheid kan dit middel inzetten als het algemeen belang daartoe noopt. Dit gebeurt bijvoorbeeld als wegen, spoorrails of kanalen moeten worden aangelegd of verlegd. Het proces van onteigening is zeer nauwkeurig gewaarborgd, omdat het een vergaande inbreuk maakt op de eigendomsrecht van burgers.

Het proces is langdurig en ingewikkeld. De onteigening wordt eerst beoordeeld door ‘De Kroon’; het wordt bij koninklijk besluit beoordeeld. Daarna volgt ook een gerechtelijke procedure. De rechter moet toetsen of de overheid wel alle regels in acht heeft genomen en of de burger niet in zijn rechten is geschaad. Het is van belang dat u zich goed laat bijstaan in deze procedure. De advocaten van De Haij & Van de Wende weten hoe deze procedure werkt. Zij staan zowel overheden als burgers bij. Hierdoor weten zij aan beide kanten wat er speelt en kunnen zij uw belangen naar behoren behartigen.

Uw zaak en uw belang kan in onteigeningskwesties erg groot zijn. Wij staan hierin letterlijk voor uw zaak. Op deze manier behaalt uw het optimale resultaat. Uw zaak bespreken wij graag op ons kantoor. Kom eens langs voor een vrijblijvend gesprek.