Waterschappen

Wij staan voor uw zaak

Waterschappen

  1. Home
  2. >
  3. Werkgebieden
  4. >
  5. Omgevingsrecht
  6. >
  7. Waterschappen

De Haij & Van der Wende heeft specialistische kennis in huis over het waterstaats- en waterschapsrecht. Wij zijn daardoor bij uitstek in staat om waterschappen op een gedegen en adequate wijze bij te staan in de juridische vraagstukken die bij de taakuitoefening komen kijken. Wij adviseren over de totstandkoming van de waterschapsverordeningen, projectbesluiten, het uitwerken van regels en voorschriften, vergunningverlening, peilbesluiten, gedoogbeschikkingen, Europeesrechtelijke regels over grondwaterkwaliteit en kwantiteit en nadeelcompensatie. Wij adviseren ook over de juridische regels over de financiën van het waterschap. Wij kunnen waterschappen bijstaan bij vraagstukken over de watersysteemheffing, zuiveringsheffing en bekostiging van het wegenbeheer. Daar waar nodig kunnen wij waterschappen bijstaan in juridische procedures.