In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Wel of geen cao / wel of geen Bedrijfstakpensioenfonds? (2)

Niet alleen het FNV heeft haar pijlen op Deliveroo gericht. Ook de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg heeft een procedure aangespannen jegens Deliveroo en wel omdat het Bedrijfstakpensioenfonds van mening was dat Deliveroo verplicht bij haar diende te zijn aangesloten.

Op basis van (uiteraard) dezelfde redenatie als ten aanzien van de cao (zie ook artikel hiervoor) heeft de kantonrechter geoordeeld dat de werknemers van Deliveroo verplicht moeten worden aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds.

Bij die beoordeling werd door de kantonrechter ook nog gekeken naar het hoofdzakelijkheidscriterium, waarbij wordt gekeken of bepaalde werkzaamheden voor meer dan 50% (in hoofdzaak dus) worden verricht. De vraag was dus of bij Deliveroo uitsluitend of voor meer dan 50% werkzaamheden werden uitgevoerd behorende tot het wegvervoer. Dat kan worden bekeken aan de hand van de loonsom, dan wel aan de hand van de omzet, dan wel aan de hand van het aantal arbeidsuren, maar dat hangt af van hoe dat is geformuleerd in het verplichtstellingsbesluit. In de besluit tot verplichtstelling van het Bedrijfstakpensioenfonds beroepsvervoer over de weg is dat niet opgenomen. De kantonrechter liet dat verder echter in het midden.

Duidelijk was namelijk dat de overgrote meerderheid van het personeel bestond uit bezorgers. In juni 2018 waren er 1900 bezorgers ten opzichte van een hoeveelheid kantoorpersoneel van, in 2017, rond de 100 personen. Vaststaand was ook dat alle activiteiten, het bestelproces, de digitale omgeving en de reclame-uitingen van Deliveroo in hoofdzaak waren gericht op het uiteindelijke doel: het bezorgen van maaltijden. Ook in haar eigen restaurantovereenkomst werd gesproken over bestellen en bezorgen door Deliveroo. Kortom; de kernactiviteit van Deliveroo, zo werd geoordeeld, was het bezorgen van maaltijden van restaurants.

Dat Deliveroo nog een aantal andere concepten verzorgde kon niet tot een ander oordeel van de kantonrechter leiden en de kantonrechter heeft geoordeeld dat zowel naar omzet als naar loonsom van kantoorpersoneel en loonsom/vergoeding van bezorgers tezamen de activiteiten voor meer dan 50% zien op werkzaamheden ten behoeve van bezorging van maaltijden. Er werd dus geoordeeld dat Deliveroo onder het Bedrijfstakpensioenfonds valt en Deliveroo is ook veroordeeld om met terugwerkende kracht (vanaf 26 juni 2015, de dag dat Deliveroo werd opgericht) de onbetaalde pensioenpremies te voldoen (tot 1 juli 2018 berekend op € 638.972,98).

Al eerder schreven wij over de Bedrijfstakpensioenfondsen (zie onze artikelen op 15 maart en 6 september 2019) In onze praktijk worden we voortdurend geconfronteerd met claims van werknemers of van Bedrijfstakpensioenfondsen ten aanzien van het wel of niet van toepassing zijn van een cao respectievelijk Bedrijfstakpensioenfonds. Aangezien die claims ook een terugwerkende kracht hebben (in ieder geval van vijf jaar, maar daar is nog geen vaste jurisprudentie over) kan dat leiden tot gigantische claims, zoals Deliveroo ook heeft ervaren. Als bedrijf is het, zeker als je verschillende activiteiten hebt, goed om eens in de zoveel tijd te checken of je niet onder een bepaalde cao, c.q. Bedrijfstakpensioenfonds valt of bent komen te vallen (bijvoorbeeld omdat de ene activiteit wat groter is geworden dan de andere activiteit).