In Nieuws
Weigerachtige werknemer trekt aan het langste eind

Bij de verkoop van een onderneming kan het personeel in beginsel van rechtswege mee overgaan naar de nieuwe werkgever. Als een werknemer weigert mee over te gaan, zal in beginsel zijn arbeidsovereenkomst eindigen zonder dat de werknemer aanspraak kan maken op een vergoeding. De uitzondering hierop is als er sprake is van een aanmerkelijke wijziging van de arbeidsvoorwaarden ten nadele van de werknemer. In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn beëindigd door toedoen van de werkgever en kan een werknemer dus wel aanspraak maken op een vergoeding.

In deze uitspraak weigert de werknemer ook mee over te gaan naar de nieuwe werkgever. Bij de nieuwe werkgever was niet alleen sprake van een forse reisafstand en een forse reistijd, maar ook een verslechtering van de arbeidsrechtelijke positie en een verlies aan promotiekansen voor de werknemer. De arbeidsovereenkomst werd dan ook geacht te zijn beëindigd op initiatief van de werkgever. De werkgever werd veroordeeld tot betaling van het loon over de opzegtermijn (ruim € 22.000,–), de transitievergoeding (ruim € 41.000,–) en een billijke vergoeding van € 14.000,–, omdat werkgever de werknemer onvoldoende had geïnformeerd over de gevolgen van de overgang, waarbij de werkgever de werknemer eveneens onder druk had gezet door hem voor te houden dat er slechts twee opties waren: of meegaan naar de nieuwe werkgever of het beëindigen van de arbeidsovereenkomst zonder vergoeding.

Tip werkgever: Informeer een werknemer goed over de gevolgen van de verkoop van uw onderneming.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2022:1032&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBZWB%3a2022%3a1032