In Nieuws
Wat te doen met een ziekmelding na een aanvraag bedrijfseconomisch ontslag?

Het komt vaker voor dat een werknemer zich plotseling ziek meldt als er een bedrijfseconomisch ontslag wordt aangekondigd. De werknemer beroept zich dan op het zogenoemde opzegverbod tijdens ziekte. Dat opzegverbod houdt in beginsel in dat u een zieke werknemer niet kunt ontslaan (in de eerste 104-weken van ziekte), ook al heeft de ziekte niets te maken met het bedrijfseconomisch ontslag. Als een werknemer zich echter pas ziek meldt nádat de werkgever een (voorlopige) aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag bij het UWV heeft ingediend, dan geldt de uitzondering op het opzegverbod. De werkgever kan dan tóch de arbeidsovereenkomst met deze zieke werknemer opzeggen als het UWV de aanvraag goedkeurt.

De Hoge Raad heeft afgelopen vrijdag 18 februari 2022 bevestigd dat dit ook geldt voor een eventuele ontbindingsprocedure bij de kantonrechter in het geval dat het UWV de ontslagaanvraag afwijst en de werkgever genoodzaakt is de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden. U kunt de uitspraak via deze link vinden.

Tegenwoordig kunt u digitaal een ontslagaanvraag via het UWV aanvragen. Het is dus vrij eenvoudig om alvast een voorlopige ontslagaanvraag (deel A) in te dienen voordat u de betreffende werknemer informeert over zijn bedrijfseconomische ontslag. Zo voorkomt u dat de werknemer zich op het opzegverbod kan beroepen. Vragen over een bedrijfseconomisch ontslag?

Neem dan contact op met Hans, Dennis, Elke of Tessa.