In Nieuws
Vertrouw niet (altijd) op het pensioenfonds dat zegt dat u niet onder de verplichtstelling valt!

In Nederland kennen we meer dan 50 pensioenfondsen met een verplichtstellingsbesluit. Wat houdt dit in voor u als werkgever? Als de bedrijfsactiviteiten van uw onderneming vallen onder de regeling (werkingssfeer) van zo’n pensioenfonds, dan bent u verplicht om uw werknemers aan te melden bij dat pensioenfonds. Ook als u zelf een (andere en mogelijk betere) pensioenregeling hebt afgesloten.

In de praktijk zien wij dat veel ondernemers niet weten dat zij zelf een onderzoeksplicht hebben óf dat gaandeweg de bedrijfsactiviteiten kunnen verschuiven en dat niet opnieuw onderzoek wordt gedaan naar een eventuele verplichte aansluiting bij een pensioenfonds. Ongeacht of een werkgever zich heeft aangesloten bij een pensioenfonds en dus premies afdraagt, kan een werknemer aankloppen voor pensioen als het bedrijf onder de werkingssfeer valt. Het pensioenfonds zal dan vervolgens proberen om de premies van alle (ex-)werknemers met terugwerkende kracht bij u te innen. Dit kan aardig in de papieren oplopen.

Sommige pensioenfondsen doen zelfstandig onderzoek naar de bedrijfsactiviteiten van ondernemingen door bijvoorbeeld de gegevens te raadplegen bij de Kamer van Koophandel. Als een pensioenfonds u benadert voor een onderzoek en u slechts antwoord geeft op de vragen van het pensioenfonds over uw bedrijfsactiviteiten, zonder daarbij inzage te geven in uw bedrijfsgegevens, dan kunt u niet blindelings afgaan op een uiteindelijke beoordeling door het pensioenfonds. Als het pensioenfonds slechts op grond van uw eigen mededelingen beoordeelt dat u niet verplicht bent om u aan te sluiten, dan loopt u nog steeds het risico dat achteraf het pensioenfonds dit oordeel weer intrekt. Dit overkwam recentelijk een onderneming. Die intrekking is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, de redelijkheid en billijkheid of andere regels, omdat u als ondernemer zelf verantwoordelijk bent en blijft dat u aan de wet- en regelgeving (Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000) voldoet. Let daar dus goed op als een pensioenfonds of een andere instantie ‘onderzoek’ bij u doet!

Twijfelt u of uw onderneming onder een verplicht gestelde pensioenregeling valt? Neem dan contact op met Dennis Oud, Hans de Haij, Elke Hofman-Bijvank of Tessa Sipkema.

Lees hier de uitspraak waarin deze kwestie speelde: https://jure.nl/ecli:nl:ghshe:2023:365