In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Update op Juridisch gebied

De zomer is voorbij. Het regent weer en de dagen worden korter. Tijd voor een kleine blog over wat er op juridisch gebied allemaal tijdens uw vakantie is gebeurd.

 

Arbeidsrecht

Op het gebied van arbeidsrecht heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of het Gerechtshof een arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht alsnog kan ontbinden als de kantonrechter een ontslag op staande voet heeft vernietigd. Het antwoord is en blijft nee, maar de Hoge Raad heeft wel overwogen dat als een Gerechtshof tot de conclusie komt dat het ontslag op staande voet gerechtvaardigd is, het ook zo kan zijn dat de werknemer sinds het ontslag geen loon meer heeft gekregen dat voor zijn rekening en risico is. Dit betekent dat het weer zinvol kan zijn om werknemers op staande voet te ontslaan en als een kantonrechter dat ontslag vernietigt toch geen loon uit te betalen, maar in hoger beroep te gaan.Uiteraard is dat alles allemaal afhankelijk van de omstandigheden van het geval, dus raadpleeg ons.

Ondernemingsrecht

Op 12 juni 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel “Uitbreiding bevoegdheden ondernemingsraad inzake beloningen van bestuurders van grote ondernemingen” aangenomen en per 15 juni 2018 inwerking is getreden.

Ondernemingsraden van grote ondernemingen moeten voortaan met de eigenaren of aandeelhouders een jaarlijks gesprek over de beloning van de bestuurders voeren. Ondernemingen worden verplicht de ondernemingsraad schriftelijk te informeren over de beloningen. De vraag is natuurlijk wanneer heeft een ondernemer een grote onderneming? Dat is als de onderneming 100 werknemers (geen fte) of meer in dienst heeft.

 

Franchise en omzetprognose

Op 3 september 2018 heeft de Procureur-Generaal de Hoge Raad geadviseerd om, in een zaak tussen franchisenemer en franchisegever over de juistheid van de door laatstgenoemde verstrekte omzetprognose, de franchisegever de bewijsopdracht te geven inzake die juistheid. Dit zou betekenen dat als partijen een franchiseovereenkomst sluiten gebaseerd op een omzetprognose en de omzet valt tegen, het dus de franchisegever is die moet bewijzen dat die prognose juist is en niet de franchisenemer dat de prognose onjuist is. Het is nu wachten op de Hoge Raad of hij dit advies overneemt.

 

AVG

De AVG is nu toch echt in werking getreden, dus als u nu nog ongewenst nieuwsbrieven krijgt, dan kunt u klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder wijzen wij u erop dat alle werknemers een privacy-verklaring van de werkgever dienen te ontvangen met daarin een overzicht van de gegevens die de werkgever elektronisch verzamelt, de reden voor die verzameling en wat de rechten van de werknemers zijn ten aanzien van die verzamelde gegevens. Deze verklaring kan worden opgenomen in een personeelshandboek of als bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Heeft u zo’n verklaring nog niet, neem dan contact met ons op.

Tot slot

Tot slot ontvangt u binnenkort van ons een uitnodiging voor een netwerkbijeenkomst onder leiding van Peter Heerschop. De bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 16 oktober 2018 bij het Van der Valk Hotel te Nieuwerkerk aan den IJssel. Indien u geen uitnodiging van ons ontvangt, kan dat komen doordat wij u geen nieuwsbrieven en uitnodigingen meer mogen versturen door de AVG. Mail uw gegevens naar pr@haijwende.nl en wij zetten u weer op de mailinglist.