In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Uitsluiting transitievergoeding bij AOW-leeftijd is geen discriminatie

Uitsluiting transitievergoeding bij AOW-leeftijd is geen discriminatie

Afgelopen week is de conclusie van Advocaat-Generaal Timmerman verschenen bij de prejudiciële vragen over het leeftijdsonderscheid dat wordt gemaakt bij het toekennen van een transitievergoeding. Indien een werknemer de AOW-leeftijd heeft, dan is de werkgever volgens de wet geen transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. De kantonrechter te Utrecht heeft de vraag gesteld of werknemers die de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd niet toch recht hebben op een transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en of de uitsluiting van deze werknemers op grond van artikel 7:763 BW geen verboden leeftijdsonderscheid is.

De Advocaat-Generaal komt tot de conclusie dat uit de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie blijkt, dat het ontzeggen van een ontslagvergoeding aan werknemers die op de pensioenleeftijd (in Nederland is dit doorgaans de AOW-gerechtigde leeftijd) worden ontslagen en die dan in aanmerking komen voor een vervangende inkomensvoorziening van een redelijke omvang, geen verboden leeftijdsdiscriminatie oplevert. Een complete uiteenzetting van de overwegingen van de Advocaat-Generaal vindt u hier. (Bron: VAAN AR Updates).

De moraal van het verhaal is, dat de werkgever niet verplicht is (en blijft) om een AOW-gerechtigde een transitievergoeding toe te kennen als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Dit kan een reden zijn om een AOW-er aan te nemen, zeker gezien het feit dat er nog andere arbeidsrechtelijke voordelen aan zijn arbeidsovereenkomst zijn verbonden, zoals:

– geen premies werkgeversverzekeringen;

– geen WW-premies;

– maar 13 weken doorbetaling van loon tijdens arbeidsongeschiktheid.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Dennis Oud