In Nieuws
UBO-registratie nog niet gedaan?

27 maart 2022 was de laatste dag waarop organisaties hun UBO tijdig konden registreren. Daags daarna gaf het Ministerie van Financiën te kennen dat naar schatting meer dan de helft van de anderhalf miljoen organisaties nog niet aan deze verplichting hadden voldaan. Heeft dat consequenties?

Vanaf 27 september 2020 was al bekend dat UBO-registratie moest gebeuren binnen 18 maanden en derhalve uiterlijk op 27 maart 2022. Organisaties hebben echter massaal gewacht met de registratie mede als gevolg van prejudiciële vragen die bij het Europese Hof waren neergelegd in een zaak over het Luxemburgse UBO-register en een advies van de advocaat-generaal over de waarborgen op het gebied van gegevensbescherming. Kamerleden hebben op het allerlaatste moment nog gevraagd om uitstel van de deadline in afwachting van de uitspraak van het Europese Hof, maar dat uitstel is niet verleend.

De Kamer van Koophandel heeft aangegeven dat het verwerken van alle registraties ten minste acht weken gaat duren en in de tussentijd kan worden volstaan met het bewijs dat registratie wel heeft plaatsgevonden, maar nog niet is verwerkt. Men dient dan te beschikken over een ontvangstbevestiging van de Kamer van Koophandel. Er moet dan wel worden getoond welke gegevens en onderliggende stukken aan de Kamer van Koophandel zijn gezonden. Dit is toegestaan tot in elk geval 1 juli 2022.

Het niet voldoen aan de registratieplicht is in de Wet Economische Delicten strafbaar gesteld met een geldboete van maximaal € 21.750,00, een taakstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden. Gelukkig krijgen organisaties die nog geen UBO hebben geregistreerd eerst nog een reminder voordat zal worden gehandhaafd.