In Nieuws
Uber-chauffeur is werknemer

De rechtbank Amsterdam heeft geoordeeld dat een Uber-chauffeur een arbeidsovereenkomst heeft (zie uitspraak). Chauffeurs die zichzelf (in persoon) met Uber hebben verbonden en via deze app passagiers vervoeren, zijn dus werknemers en vallen onder de (algemeen verbindend verklaarde) Cao Taxivervoer.

De vakbond FNV was naar de rechter gestapt omdat volgens hen sprake zou zijn van een arbeidsovereenkomst tussen Uber en deze chauffeurs. Uber was echter van mening dat zij slechts een platform biedt waar zelfstandige chauffeurs en hun klanten elkaar ontmoeten.

De rechtbank oordeelt dat van de Uber-app zowel een disciplinerende en instruerende werking als een financiële stimulans uitgaat. Als een chauffeur van de app gebruik maakt, is hij onderworpen aan de werking van het door Uber ontworpen en eenzijdig door haar te wijzigen algoritme. Hierdoor is sprake van ‘modern werkgeversgezag’. Tevens voldoet de rechtsverhouding tussen Uber en de chauffeurs aan de andere twee vereisten van een arbeidsovereenkomst, namelijk loon en arbeid. Zodoende komt de rechtbank tot de conclusie dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat Uber verplicht is de Cao Taxivervoer op de chauffeurs toe te passen.

Gevolg? De chauffeurs maken aanspraak op achterstallig salaris in de periodes dat de Cao avv is verklaard. Eveneens moet Uber een schadevergoeding van € 50.000,- aan FNV betalen wegens het niet nakomen van de Cao Taxivervoer.

Tip: Werkgever controleer of uw onderneming onder een cao valt. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op.