In Nieuws
Toezegging van de baliemedewerker?

Wanneer de baliemedewerkster van de gemeente bij u aangeeft dat u ‘die omgevingsvergunning vast en zeker zal verkrijgen’, en ‘gewoon vast moet beginnen met het bouwen van uw nieuwe schuur ’, is het voor u natuurlijk duidelijk dat haar toezegging geen invloed zal hebben op de vergunningprocedure. Wanneer de ambtenaar die uw vergunningaanvraag behandelt deze uitspraak doet, ligt dat echter anders. Uit dit korte voorbeeld blijkt al dat niet iedere uitspraak van een medewerker van de gemeente kan worden gezien als een toezegging die bij u als burger het vertrouwen wekt dat u een bepaalde handeling kan gaan uitvoeren. In werkelijkheid zijn de zaken natuurlijk minder zwart-wit en is het moeilijker om vast te stellen of sprake is van een toezegging. In de rechtspraak wordt een vast toetsingskader gebruikt om te beoordelen of sprake is van een toezegging.

Er is sprake  van een toezegging als ambtenaren of derden (bijv. advocaten die zijn ingeschakeld door de gemeente), iets hebben gezegd of gedaan dat bij de burger de indruk heeft gewekt dat sprake is van een standpuntbepaling van de gemeente over het te nemen besluit. Het belangrijkste aspect hierbij is de deskundigheid van degene die de toezegging doet  Daarnaast is vereist dat het moet gaan om een toezegging in een concrete situatie. Om terug te komen op het voorbeeld: de baliemedewerkster zal natuurlijk niet de benodigde deskundigheid hebben om zulke toezeggingen te doen, maar de ambtenaar die de vergunningaanvraag behandelt waarschijnlijk wel.

Bij het beoordelen of sprake is van een toezegging, is er overigens bewust voor gekozen om meer gewicht toe te kennen aan de manier waarop de uitspraak of de gedraging van de gemeente is overgekomen op de burger. Dit betekent natuurlijk niet dat als de baliemedewerkster een toezegging doet en die toezegging enorm overtuigend overkomt, de burger een beroep kan doen op deze toezegging. De toezegging moet namelijk ook aan het bevoegde bestuursorgaan kunnen worden toegerekend. Het is natuurlijk duidelijk dat de baliemedewerkster zich niet kan uitspreken uit naam van het bevoegde bestuursorgaan.

Samenvattend is sprake van een toezegging als de uitspraak of de gedraging is gedaan door iemand die een dergelijke uitspraak of gedraging kon doen namens de gemeente, die een bepaalde deskundigheid heeft en die deze uitspraak of gedraging doet in een concrete situatie.

Heeft u zelf te maken met een overheidsinstantie die een (onjuiste) toezegging heeft gedaan, heeft u een procedure lopen bij de gemeente of twijfelt u of u waarde kunt hechten aan een gedane toezegging? Neem dan contact op met Gerard van der Wende of met Fleur Huisman.

Voorbeeld van een uitspraak omtrent toezegging, waarin de uitspraken van de wethouder en casemanager moeten worden gezien als toezegging leest u hier.