In Nieuws
Tijdelijke betalingsuitstelwet in verband met Covid-19

Het is te verwachten dat de komende tijd meer bedrijven moeite zullen hebben om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Een wederpartij zal niet altijd willen meehelpen aan een betalingsregeling. In veel gevallen zullen zij betaling willen afdwingen door middel van verhaalsacties of zelfs overgaan tot het aanvragen van faillissement van de niet-betalende partij. Dit leidt echter tot alleen maar meer faillissementen. Daarom is op 17 december 2020 de Tijdelijke betalingsuitstelwet in werking getreden.

Deze wet biedt een ondernemer die als gevolg van Covid-19 in zwaar weer is gekomen en daardoor tijdelijk niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, verschillende mogelijkheden. Zo kan een ondernemer bijvoorbeeld de rechter verzoeken om de behandeling van een faillissementsverzoek aan te houden. Verder kan de ondernemer de rechter verzoeken andere verhaalsacties te schorsen en een tijdelijke betalingsuitstel te verlenen. Op deze wijze kan een ondernemer de gevolgen van de coronacrisis op zijn onderneming enigszins beperken.

Let op: een gedeelte van deze wet vervalt in beginsel al op 1 februari 2021.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-522.html