In Nieuws
Terugbetalingsregeling voor studiekosten werknemer (nog steeds) mogelijk

Sinds de Wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoorwaarden (WTVA) per 1 augustus 2022 in werking is getreden, zijn de regels over het studiekostenbeding behoorlijk veranderd. Met de komst van deze nieuwe wetgeving is het werkgevers namelijk niet meer toegestaan om een terugbetalingsregeling af te spreken met een werknemer voor (bij wet, cao of EU-recht) verplichte scholing. Er is nog veel onduidelijkheid over wat precies onder “verplichte scholing” moet worden verstaan. Recentelijk heeft de rechtbank Midden-Nederland enige opheldering gegeven en geoordeeld dat er toch meer kan met een studiekostenbeding.

Hoe was het studiekostenbeding tot stand gekomen? Werknemer was werkzaam bij een relatief kleine organisatie. Ten behoeve van een overgenomen studieschuld en een nieuw te volgen studie, hebben werknemer en werkgever een studieovereenkomst gesloten met daarin een terugbetalingsregeling opgenomen. Op een gegeven moment is werknemer op staande voet ontslagen en kwam de vraag naar boven of werkgever een beroep kon doen op de terugbetalingsregeling uit de studieovereenkomst. De werknemer stelde zich op het standpunt dat het een noodzakelijke opleiding was voor de functie van registeraccountant waarvoor hij zou zijn aangenomen.

De kantonrechter oordeelt anders. Niet zou zijn bewezen dat de werknemer was aangenomen met het doel om registeraccountant te worden. De opleiding was ook niet noodzakelijk voor de (beoogde) functie van werknemer. Er waren ook andere werknemers binnen de organisatie die hetzelfde werk verrichtte, zonder dat zij deze opleiding hadden gevolgd. Daarnaast had de werknemer zelf een verzoek gedaan om de opleiding te mogen volgen. De opleiding waarvoor de studieovereenkomst was aangegaan was dus niet noodzakelijk voor het werk van werknemer dat hij op dat moment deed. Ervan uitgaande dat het studiekostenbeding voldeed aan de daaraan gestelde voorwaarden, was de studieovereenkomst met de terugbetalingsregeling dus rechtsgeldig en moest werknemer een gedeelte van de studiekosten terugbetalen.

Overweegt u een dure cursus te betalen voor uw werknemer? Neem dan contact met ons op.

Link uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:5560