In Nieuws
Terugbetalingsregeling NOW 1.0

Wanneer uw onderneming gebruikt heeft gemaakt van de NOW-regeling, dan kan het zo zijn dat u een deel, of zelfs alle overheidssteun moet terugbetalen. Ondernemingen die hun omzetverlies verkeerd hebben ingeschat, kunnen te maken krijgen met een terugvordering, zodra de definitieve loonkostensubsidie door het UWV is vastgesteld.

Terugblik NOW 1.0

De eerste tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 1.0) is opgezet om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden tijdens de eerste maanden van de coronacrisis. Werkgevers met een omzetverlies van minimaal 20% over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden maart tot en met mei. De voorwaarde is echter wel dat het personeel gewoon wordt doorbetaald. Tussen 6 april tot en met 5 juni konden werkgevers een aanvraag doen bij het UWV voor een voorschot voor NOW 1.0.

Terugbetaling

Werkgevers die van de NOW 1.0 gebruik hebben gemaakt, kunnen vanaf 7 oktober 2020 bij het UWV een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling. Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei stelt het UWV vervolgens vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Werkgevers die voor de aanvraag geen accountantsverklaring nodig hebben, kunnen binnen 24 weken een aanvraag indienen. Werkgevers die wel zo’n verklaring nodig hebben, krijgen 38 weken de tijd. Vervolgens heeft het UWV maximaal 52 weken om de aanvraag af te handelen. Dit kan mogelijk leiden tot een nabetaling of een terugvordering. In geval van een terugvordering kan, afhankelijk van de situatie, een betalingsregeling met het UWV worden getroffen.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing over de definitieve berekening van uw NOW-tegemoetkoming, dan kunt u bij het UWV in bezwaar gaan. Dit dient u binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat, te doen.

Tot slot

Er is dus een kans dat u als werkgever te maken krijgt met een terugvordering, doordat het omzetverlies uiteindelijk minder is dan opgegeven bij de voorschotbepaling, of doordat de loonsom is gedaald. Wij adviseren werkgevers gebruik te maken van de simulatietool, waarbij u als werkgever kan inschatten hoe hoog het definitieve subsidiebedrag wordt en welk bedrag u uiteindelijk moet terugbetalen of als nabetaling kan ontvangen.

Voor al uw vragen en het eventueel indienen van bezwaar, kunt u contact met ons opnemen.