In Oude events

Events

wij staan voor uw zaak

Presentatie Borrelsessie “Contracteren” 23 november 2017

Op donderdag 23 november jl. organiseerden wij een presentatie borrelsessie “Contracteren” in de gezellige Luigi bar van het Hotel NH Capelle. Tijdens deze zeer geslaagde borrelsessie, die door mr. Bas van der Eijk werd gegeven, kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat is een overeenkomst?
  • (Afbreken) onderhandelingen
  • Partijen
  • Uitleg overeenkomst/considerans
  • Algemene voorwaarden
  • Verplichtingen
  • Boetebeding
  • Aansprakelijkheid
  • Rechtskeuze/Forumkeuze

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u zich uiteraard wenden tot mr. Bas van der Eijk (be@haijwende.nl).