In Nieuws
Parkeerdruk door bouwproject, wat te doen? 🚗

Nieuwbouwprojecten kunnen in de praktijk op tal van negatieve reacties van omwonenden rekenen. Een punt waar vaak over wordt geprocedeerd bij de bestuursrechter, is de vrees voor parkeertekorten. Omwonenden vrezen dan dat de nieuwbouw zal zorgen voor ernstige parkeertekorten in de wijk of de reeds bestaande parkeerdruk zal verergeren. Deze problematiek kwam ook aan de orde in een zaak voor de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In deze zaak had de  gemeente Zeist een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een appartementencomplex met 25 zorgwoningen.. Omwonenden waren het daar niet mee eens en stelden dat de vergunning niet voorzag in voldoende parkeerplaatsen, omdat er van een te lage parkeernorm was uitgegaan. De  parkeernorm zou hoger moeten zijn volgens de omwonenden, mede gelet op het reeds bestaande parkeertekort in de buurt.

De voorzieningenrechter gaat daar niet in mee. Bij de beoordeling of een project in voldoende parkeergelegenheid voorziet, hoeft op grond van vaste jurisprudentie alleen rekening te worden gehouden met de toename van de parkeerbehoefte door het nieuwbouwproject. Er hoeft in beginsel geen rekening te worden gehouden met bestaande parkeertekorten.

Dit betekent dat een reeds bestaand parkeertekort over het algemeen geen gevolgen kan hebben voor de parkeerbehoefte en de realisatie van nieuwbouwprojecten. Let op: dit betekent niet dat de bestaande parkeerdruk nooit wordt meegenomen in de beoordeling. In uitzonderingssituaties kan dit alsnog gebeuren.

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen over een nieuwbouwproject dat uw onderneming wil realiseren of waar u als derde belanghebbende bij bent? Neem dan contact op met Gerard van der Wende of Fleur Huisman van ons kantoor.

Lees hier de uitspraak: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@136798/202301268-2-r4/