In Nieuws
Ouderschapsverlof weigeren vanwege bezettingsprobleem, kan dat?

Sinds 1 augustus 2022 kunnen ouders betaald ouderschapsverlof aanvragen voor de eerste 9 weken in het eerste levensjaar van het kind, waarbij 70% van het loon (tot maximum dagloon) wordt vergoed door het UWV. In de praktijk zien wij dat veel werknemers daar gretig gebruik van maken en dit kan nog wel eens tot bezettingsproblemen leiden binnen het bedrijf. Kun je een verzoek voor betaald ouderschapsverlof dan weigeren als werkgever?

Deze vraag lag voor bij de kortgedingrechter in Rotterdam. Een notarieel medewerkster had bij haar werkgever gevraagd of zij na haar bevallingsverlof op 15 maart a.s. aansluitend 9 weken ouderschapsverlof kon opnemen. Nee was het antwoord van haar werkgever. Er is een krapte op de arbeidsmarkt en notarieel personeel was al helemaal niet te krijgen. Zijn deze redenen te kwalificeren als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen? Nee, zei de kortgedingrechter.

Hoewel de rechter het aannemelijk achtte dat het voor de werkgever lastig is om voor een relatief kort tijdsbestek een nieuwe ervaren medewerker te vinden en dat de werkdruk bij de andere twee medewerkers, die extra belast worden, toeneemt, is de rechter voorlopig van oordeel dat hierbij geen sprake is van een dusdanig zwaarwegend bedrijfsbelang dat werkgever de invulling van het ouderschapsverlof mag aanpassen. Dat de extra belasting van de andere twee collega’s zal leiden tot enorme risico’s volgde de kantonrechter niet. De werkneemster had terecht opgemerkt dat haar werkzaamheden gedurende haar zwangerschap- en bevallingsverlof ook zijn overgenomen door de betreffende twee collega’s. Werkgever heeft daarnaast niet, althans onvoldoende gemotiveerd, onderbouwd dat de extra belasting ten koste gaat van de klanttevredenheid of van haar omzet. Daar komt bij dat het over een relatief korte periode van 9 weken gaat en werkneemster ‘maar’ 17,5 uur per week werkzaam is bij werkgever. Kortom, geen zwaarwegend bedrijfsbelang, althans onvoldoende onderbouwd.

Lees hier de uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBROT:2023:1355

Wilt u meer weten over de nieuwe ouderschapsverlofregeling? Neem dan contact op met een van onze advocaten Dennis, Hans, Elke of Tessa