In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Ontruimingsbescherming bij kantoorruimte

Ontruimingsbescherming bij kantoorruimte

Winkelruimte en kantoorruimte

In het huurrecht wordt onderscheid gemaakt tussen “winkelruimte” en “kantoorruimte” en “overige bedrijfsruimte”. De laatste categorie wordt ook wel de 230a ruimte genoemd, naar het artikel 7:230a BW wat specifiek op deze categorie betrekking heeft. In dit artikel is eveneens de ontruimingsbescherming en de mogelijkheid tot verlenging daarvan opgenomen.

Ontruimingsbescherming

Als de verhuurder de huurovereenkomst op juiste wijze heeft opgezegd, dat wil zeggen tijdig en met inachtneming van de juiste formaliteiten, komt de huurovereenkomst in beginsel te eindigen. Voor verhuurders is nog van belang, het wordt nog wel eens vergeten, gelijktijdig met het opzeggen van de huurovereenkomst de ontruiming aan te zeggen. De huurder van een 230a ruimte heeft standaard gedurende een periode van twee maanden na de datum waartegen de ontruiming is aangezegd ontruimingsbescherming. In deze twee maanden kan de verhuurder geen actie inzetten om de huurder gedwongen te ontruimen. Deze twee maanden is bedoeld voor een huurder om – desgewenst – bij de rechtbank (de kantonrechter) een verzoek in te dienen tot het verlengen van de termijn van ontruimingsbescherming.

 

Verzoek tot verlengen termijn ontruimingsbescherming

Zolang het verzoek in behandeling is hoeft de huurder het gehuurde niet te ontruimen totdat op het verzoek is beslist. In de procedure zal worden beoordeeld of sprake is van een 230a ruimte, of er door de verhuurder rechtsgeldig is opgezegd en zal het verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming worden beoordeeld onder bepaling van de termijn.

Het verzoek tot verlenging is een belangenafweging, waarbij de rechter het verzoek alleen zal toewijzen als de belangen van de huurder door de ontruiming ernstiger worden geschaad dan die van de verhuurder bij voortzetting van het gebruik. De rechter kan de verlenging van de ontruimingsbescherming tot maximaal één jaar toewijzen. De huurder kan echter nog tot tweemaal toe een herhaald verzoek doen om ook die termijn te verlengen met steeds maximaal één jaar.

Geen beroep mogelijk

Zowel bij toewijzing als bij afwijzing stelt de rechter de datum van de ontruiming vast. Het oordeel van de rechter is wel definitief. Er bestaat geen mogelijkheid voor beroep.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u uiteraard contact met ons kantoor opnemen.