In Nieuws
Ondernemers en zzp’ers opgelet!

Ongetwijfeld hebben jullie het al gelezen in de nieuwsoverzichten: de Deliveroo-uitspraak is op vrijdagochtend 24 maart jl. gepubliceerd door de Hoge Raad.

De Hoge Raad is (ook) van oordeel dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo in Nederland geen zzp’ers waren, maar een arbeidsovereenkomst hebben.

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid al langer tegengaan en daarbij vóór de zomer 2023 een wetsvoorstel uitbrengen. Daarbij wil het onder andere meer duidelijkheid geven aan één van de open normen die nu in de wet vastligt om te bepalen of sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het gaat om het gezagscriterium: ‘werken in dienst van’ dat staat opgenomen in artikel 7:610 BW als één van de vier elementen van een arbeidsovereenkomst. De andere drie elementen zijn ‘arbeid’, ‘loon’ en ‘voor een zekere tijd’.

De wetgever wil het gezagscriterium verduidelijken in de wet door de volgende drie hoofdelementen:

  1. inbedding in de organisatie;
  2. materieel gezag en;
  3. zelfstandig ondernemerschap.

De hoop was dat de Hoge Raad meer duidelijkheid zou geven over schijnzelfstandigheid en zzp’ers en over de drie nieuwe hoofdelementen. De Hoge Raad heeft inbedding van werk in de organisatie en inbedding van de werker in de organisatie wel als een gezichtspunten aangemerkt, maar laat nadere invulling van dit gezichtspunt over aan de wetgever.

De Hoge Raad gaat mee in het oordeel van het hof dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en waagt zich niet aan rechtsontwikkeling. Met dit arrest worden dus geen baanbrekende nieuwe gezichtspunten gegeven voor de beoordeling of de overeenkomst nu kwalificeert als arbeidsovereenkomst of als opdrachtovereenkomst. Wel wordt bij het gezichtspunt van ‘wel of geen ondernemer’ aangesloten bij de eerdere uitspraken van de Hoge Raad en Hof van Justitie.

Wat betekent dit nu voor ondernemers die een zzp’er in hun organisatie hebben rondlopen? Ook vóór dit arrest moesten ondernemers goed naar hun organisatie kijken of zzp’ers in de organisatie als werknemers kunnen worden aangemerkt en dat moeten zij nu nog steeds doen.

Vooral ondernemers die met een zzp’er hebben gecontracteerd waarbij:

  1. de functie is ingebed in de organisatie (voorbeeld: een docent op een school, een schilder bij een schildersbedrijf, een zorgmedewerker in een ziekenhuis of een advocaat bij een advocatenkantoor) en;
  2. de zzp’er zich niet als ondernemer gedraagt (voorbeeld: geen andere opdrachtgevers, geen acquisitie doet of werkt aan zijn reputatie, onder welk fiscaal regime de zzp’er valt en de duur waarvoor de zzp’er zich doorgaans aan opdrachtgevers verbindt),

moeten goed opletten of de zzp’er niet feitelijk een werknemer is en de regels van het arbeidsrecht gelden. Voor ondernemers die gebonden zijn aan een cao en / of pensioenfonds is het dus nog steeds extra opletten gezien de financiële risico’s die daaraan kleven.

Lees hier de volledige uitspraak.

Vragen? Neem contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten Dennis, Hans, Elke of Tessa