In Nieuws
Nieuwe Wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoorwaarden binnenkort in werking

Op 1 augustus 2022 zal de nieuwe Wet Transparante en Voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking treden. Deze nieuwe wetgeving brengt een aantal ontwikkelingen met zich mee op het gebied van het Arbeidsrecht.

Een belangrijke wijziging is dat werkgevers een uitgebreidere informatieplicht krijgen. Zo zijn werkgevers straks verplicht om de werknemer te informeren over de arbeidstijden, de arbeidsplaats, de procedurele aspecten bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst, de loonbestanddelen, de verlofregelingen, etc. Een aantal van deze zaken staan als het goed is al opgenomen in de arbeidsovereenkomst of een personeelsregeling, maar veel ook nog niet. Het is dus van belang dat werkgevers de (model)arbeidsovereenkomsten en personeelsregelingen op de nieuwe wetgeving aanpassen.

Verder is een werkgever straks verplicht om scholing kosteloos aan te bieden. Waar nu nog een studiekostenbeding voor mag worden afgesloten, is dat na 1 augustus 2022 in beginsel niet meer mogelijk. Als de wet, een cao of het unierecht bepaalde scholing als verplicht aanmerkt, dan mag een werkgever geen terugbetalingsregeling meer voor de kosten hiervan afsluiten. Als het gaat om scholing die ‘nice to have’ is, aldus de Minister, dan is het nog wel mogelijk om een studiekostenbeding hiervoor af te sluiten. Alle huidige studiekostenbedingen voor scholing die niet als ‘nice to have’ kunnen worden aangemerkt, zullen in beginsel nietig zijn en zijn dus niet meer geldig.

Een andere belangrijke wijziging is het verbod op nevenwerkzaamheden. Veel werkgevers nemen een dergelijk beding op in de arbeidsovereenkomst. Na 1 augustus 2022 is het een werkgever slechts toegestaan hier een beroep op te doen als zij een objectieve reden hiervoor heeft, bijvoorbeeld als werkgever door de verrichte nevenwerkzaamheden niet meer in lijn met de Arbeidstijdenwet kan handelen.

Kortom, deze nieuwe wetgeving brengt een aantal veranderingen mee voor de praktijk. Werkgevers wees hierop alert en laat indien nodig de (model)arbeidsovereenkomsten en personeelsregelingen aanpassen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Dennis Oud of Elke Hofman-Bijvank.