In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Nieuwe blog: Wet Arbeidsmarkt in Balans

De belangrijkste wijzigingen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans

Eind 2018 is het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingediend. Het Kabinet wil maatregelen nemen om werkenden meer zekerheid te geven, terwijl flexwerk mogelijk blijft waar nodig. De balans tussen vast en flex zou met de nieuwe maatregelen moeten verbeteren. De voorziene inwerkingtredingsdatum van de WAB is 1 januari 2020.

 

Waar dient u als werkgever en werknemer op te letten?

 • Ontslag wordt mogelijk bij een combinatie van omstandigheden uit twee of meer ontslaggronden. De zogenoemde cumulatiegrond (de i-grond). Het wordt dus iets eenvoudiger om een werknemer te ontslaan. De rechter kan echter een extra vergoeding aan de werknemer toekennen bij ontslag via de i-grond (ten hoogste de helft van de transitievergoeding);
 • Vanaf de eerste werkdag krijgt een werknemer recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd (nu is dat na twee jaar);
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden;
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte. Een en ander moet nog verder uitgewerkt worden in aanvullende regelgeving;
 • Verlenging van de proeftijd voor vaste contracten van twee naar vijf maanden;
 • De ketenregeling wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend drie contracten in twee jaar aan te gaan. Dit wordt drie jaar;
 • Het wordt mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke contracten per cao te verkorten van zes naar drie maanden, indien sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan;
 • Er komt een uitzondering op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte;
 • Werknemers die op payroll-basis werken krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever van de payroller, met uitzondering van pensioen waar een eigen regeling voor geldt;
 • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als de werknemer een vaste baan krijgt aangeboden in plaats van een tijdelijk contract;
 • Er worden maatregelen getroffen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet de werknemer minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever en houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van vier dagen kan bij cao worden verkort tot één dag.

Door het versoepelen van het ontslagrecht en het bieden van compensatie voor de transitievergoeding in specifieke gevallen, verwacht de wetgever dat werkgevers eerder bereid zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook de flexibilisering wordt door de beoogde maatregelen ingeperkt.

Wilt u meer weten over de invloed van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans voor uw bedrijf of voor uw positie als werknemer? Op 6 juni 2019 organiseren wij een ontbijtsessie bij Leefgoed de Olifant, met als onderwerp  “Actualiteiten Arbeidsrecht”. Aanmelden? Stuur een mail naar pr@haijwende.nl of ga naar deze link en meld u aan via het formulier.