In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Nieuwe blog: Nieuwe blog: Wet compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Zoals u ongetwijfeld heeft gelezen is op 11 juli 2018 de Wet compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen. De wet, die per 1 april 2020 in werking zal treden, zorgt er kort gezegd voor dat werkgevers transitievergoedingen kunnen terugvragen aan het UWV als zij die hebben betaald aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers bij het ontbinden van de arbeidsovereenkomst.  Ook na de aanname van de wet was er nog zoveel onduidelijk dat veel werkgevers ervoor kozen om toch te wachten met het ontbinden van de arbeidsovereenkomst, ondanks dat de re-integratietermijn van 104 weken was afgerond en de werknemer geen arbeid meer verrichtte. Ook wij hebben menig werkgever geadviseerd nog even te wachten en die slapende dienstverbanden te laten voortduren. De reden hiervoor is het simpele feit dat in de Wet wordt verwezen naar nadere uitvoeringsregels die nog niet bekend waren. Tot nu toe.

Onlangs heeft de Minister van SZW ook de uitvoeringsregels bekend gemaakt, zodat nu duidelijk is aan welke voorwaarden de werkgever dient de voldoen om voor compensatie in aanmerking te komen.

 

De regels zijn als volgt:

 • voor compensatie van vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 dient een aanvraag te worden ingediend binnen zes maanden na 1 april 2020, dus voor 1 oktober 2020;
 • voor compensatie van vergoedingen betaald na 1 april 2020 dient binnen zes maanden na uitbetaling compensatie te worden aangevraagd.

Het UWV neemt binnen zes maanden na de aanvraag een beslissing. Tegen een afwijzing staat bezwaar en beroep open.

 

Om te beoordelen of de werkgever recht heeft op compensatie moet het UWV het volgende vaststellen:

 • het bestaan van de arbeidsovereenkomst;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat de transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden en;
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

 

Volgens de uitvoeringsregels heeft het UWV in ieder geval de navolgende gegevens nodig:

 • de arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer;
 • de wijze waarop de arbeidsovereenkomst is beëindigd (ontslagvergunning, beschikking rechtbank of vaststellingsovereenkomst) waaruit ook moet blijken dat het gaat om een beëindiging wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts;
 • het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken);
 • een berekening van de transitievergoeding en welke gegevens zijn gebruikt voor die berekening;
 • bewijs van betaling van de transitievergoeding.

De complete regeling leest u hier.

Gezien de duidelijkheid omtrent de voorwaarden die door de Minister wordt geboden, weten werkgevers nu waaraan zij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor compensatie van uitbetaalde transitievergoedingen. Desondanks kan het misschien toch zo zijn, dat uitbetaling niet in alle gevallen al risicoloos is.

Mocht u om die reden vragen hebben, neem dan contact op met Hans de Haij of Dennis Oud.