In Nieuws
Nieuw kantoorpand of woning gekocht: De koopovereenkomst wel of niet in het kadaster inschrijven?

Als u een nieuw kantoorpand of woning koopt, dan heeft u de mogelijkheid om de koopovereenkomst, in afwachting van de levering, in te schrijven in het Kadaster. Waarom is dit van belang?

Op het moment dat u een koopovereenkomst sluit voor de koop van een woning of kantoorpand, dan heeft u daarmee nog niet het daadwerkelijke eigendom in handen. Pas als de leveringsakte bij de notaris is getekend, gaat de woning of het kantoorpand in eigendom naar u over. Tussen het moment van het tekenen van de koopovereenkomst en het passeren van de notariële leveringsakte kunnen zich een aantal risico’s voordoen. Zo kan bijvoorbeeld de verkoper failliet gaan, kan een schuldeiser van de verkoper beslag op het gekochte laten leggen of kan de verkoper een tweede koopovereenkomst met een andere partij sluiten, waarbij een eerdere leveringsdatum wordt afgesproken. Hierdoor zou u net achter het net vissen. Dit zijn voorbeelden van scenario’s die zich kunnen voordoen, waardoor het gewenste kantoorpand of de woning niet aan u kan worden geleverd.

Wat kunt u doen om dergelijke risico’s te beperken? Velen besluiten om de koopovereenkomst door een notaris in het Kadaster te laten inschrijven. Hierdoor geniet u als koper een vergaande bescherming. Mocht het bijvoorbeeld voorkomen dat de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst, maar voor de definitieve levering failliet gaat, dan moet de curator in het faillissement van de verkoper als nog meewerken aan de levering van het kantoorpand of de woning aan u. Ook biedt een inschrijving van de koopovereenkomst in het Kadaster bescherming tegen een conservatoir- of executoriaal beslag op het kantoorpand of de woning. Verder kunnen later ingeschreven hypotheekrechten niet aan de koper worden tegengeworpen en kan de koper de woning of het kantoorpand na de inschrijving niet meer aan een derde verhuren. Er zijn dus veel voordelen verbonden aan het inschrijven van de koopovereenkomst in het Kadaster. Deze bescherming is echter maar voor zes maanden.

Heeft u reden om te twijfelen aan de verkoper, laat dan de koopovereenkomst in het Kadaster inschrijven. Zorg er daarna voor dat de levering binnen zes maanden na de inschrijving van de koopovereenkomst plaatsvindt.

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.