In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Lotsverbondenheid en partneralimentatie

Partneralimentatie

In het kader van een echtscheiding krijgen wij soms de vraag van cliënten, of hij/zij werkelijk verplicht is tot het betalen van alimentatie. De wens om de alimentatie tot een minimum of helemaal te beperken vloeit meestal voort uit het feit dat partijen met elkaar in onmin leven.

Tijdens het huwelijk moeten de beide partners volgens de wet elkaar verzorgen en in elkaars levensonderhoud voorzien. Dit wordt “lotsverbondenheid” genoemd. Deze door een huwelijk ontstane lotsverbondenheid is een van de voornaamste rechtsgronden voor de verplichting tot partneralimentatie.

 

Lotsverbondenheid.

Aan deze lotsverbondenheid zit echter een grens, zo bleek recentelijk uit een zaak bij het gerechtshof Den Haag (zie link). In die kwestie oordeelde het gerechtshof dat door de gedragingen van de vrouw de lotsverbondenheid met de man was verbroken, omdat de vrouw zich zodanig grievend jegens de man had gedragen dat in redelijkheid betaling van partneralimentatie door de man niet langer gevergd kon worden.

 

Zo heeft de vrouw ondermeer:

  • aangifte gedaan tegen de man op acht punten, waaronder poging tot doodslag/moord, aanzetten tot zelfdoding, mishandeling en uitbuiting, mishandeling en uitbuiting van de kinderen. De man is als verdachte gehoord. De zaak is geseponeerd;
  • de burgemeester verzocht de man in bewaring te stellen;
  • minimaal zes keer de werkgever van de man benaderd voor hulp. De man werd hierbij steevast als psychopaat en narcist neergezet. Dit leidde ook tot problemen voor de man op zijn werk;
  • geprobeerd met de kinderen naar een blijf van mijn lijf huis te gaan, met valse beweringen over de man;
  • valse beschuldigingen verspreidt via Twitter, Facebook en blogs aan het adres van de man;
  • niet alleen de werkgever van de man aangesproken, maar ook de zus, vrienden en de vriendin van de man lastig gevallen;
  • de man tot tweemaal toe bedreigd met een mes.

Uit het bovenstaande blijkt dat de rechter niet lichtvaardig omgaat met de lotsverbondenheid van partijen, maar dat er wel degelijk een grens aan kan worden gesteld.

Wilt u meer weten over de alimentatie en/of lotsverbondenheid, of heeft u andere vragen over personen- en familierecht dan kunt u contact opnemen met Dennis Oud of Pascal Willems.