In Nieuws
Hoofdelijk aansprakelijk, een kopzorg erbij

Meer dan eens komt het voor dat een huiseigenaar een relatie aangaat , waarbij de partner zich bij de gemeente inschrijft op het adres van de huiseigenaar. Als er al een hypotheek loopt dan is die partner niet aansprakelijk voor het betalen van rente en aflossing. Als de relatie misgaat dan is de partner financieel niet aansprakelijk.

Als echter tijdens de samenwoningsrelatie de hypotheek van de huiseigenaar wordt overgesloten voor bijvoorbeeld een verbouwing, dan eist de bank in nagenoeg alle gevallen dat de partner meeondertekent als hoofdelijk aansprakelijk debiteur. Voor zolang de relatie in stand blijft, is er niets aan de hand. Het gaat alleen mis zodra de relatie wordt verbroken en de partner de woning verlaat. Ondanks dat de partner geen mede-eigenaar van de woning is, blijft de partner in dat geval wél voor de volledige hypotheekschuld aansprakelijk. Als de huiseigenaar om welke reden dan ook, bijvoorbeeld werkeloosheid, stopt met de maandelijkse betalingen aan de bank, dan klopt de bank bij de inmiddels ex-partner aan die vervolgens zal moeten betalen.

Recent speelde een dergelijke kwestie in een kort geding procedure. De samenwoningsrelatie van de huiseigenaar en de partner was meer dan 10 jaar geleden geëindigd. De ex-partner wilde zelf een woning kopen, maar was hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld die betrekking had op de woning van de huiseigenaar. De huiseigenaar reageerde niet op verzoeken van de ex-partner om mee te werken aan zijn ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de bank. De ex-partner is vervolgens een kort geding procedure gestart, waarin werd gevorderd dat hij wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, dan wel dat de huiseigenaar wordt veroordeeld om de woning te verkopen tegen de marktwaarde.

Zoals een beetje te verwachten viel heeft de Voorzieningenrechter de vorderingen afgewezen, omdat onvoldoende aannemelijk was gemaakt dat hiervoor een rechtsgrond bestond. De huiseigenaar was in de procedure niet komen opdagen en had derhalve geen verweer gevoerd. Als een gedaagde partij geen verweer voert, is het algemene uitgangspunt dat de vorderingen van een eisende partij in beginsel voor toewijzing vatbaar zijn. Voorwaarde is dan wel dat deze vorderingen niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen. Het is in dit verband van groot belang dat het gestelde de vordering en het beoogde rechtsgevolg moet kunnen dragen. Op dat punt ging het voor de ex-partner mis. Er was geen sprake van een samenlevingsovereenkomst, geregistreerd partnerschap of een huwelijk, zodat de Voorzieningenrechter daarin geen aanknopingspunten kon vinden. Het enkele feit dat iemand eigenaar is van een woning, betekent niet dat de huiseigenaar ervoor moet zorgen dat de ex-partner wordt ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid. De ex-partner had ter zitting nog verklaard dat hij zich destijds in goed vertrouwen dat het allemaal wel goed zou komen, bewust had verbonden aan de hoofdelijke aansprakelijkheid, waarbij hij wist dat de woning volledig eigendom was van zijn destijdse partner.

Advies:

Teken nooit mee voor een hypotheek op een woning waarvan uzelf geen (mede)eigenaar bent. Dan wordt voorkomen dat u tot in lengte van jaren achtervolgd wordt voor een hypotheek van een ex-partner.

Het beschreven probleem met aanmerkelijke financiële consequenties was te voorkomen geweest als partijen, onder leiding van een advocaat of een notaris een goede regeling op papier hadden gezet.