In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Hoe om te gaan met de transitievergoeding tot aan ingangsdatum Wet Werk en Zekerheid

Per 1 juli 2015 zal de transitievergoeding de huidige kantonrechtersformule vervangen. Dit is een van de wijzigingen die voortvloeien uit de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Hoe moet men echter omgaan met afspraken die werkgevers en werknemers nu met elkaar hebben gemaakt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, maar ingaan na 1 juli 2015? Hoe voorkomt men dat een werknemer en de overeengekomen ontbindingsvergoeding eist en daarnaast de wettelijke transitievergoeding?  Uit het ontwerp besluit Algemene Maatregel van Bestuur dat onlangs naar de Raad van State is gestuurd, blijkt nu wat de bedoeling is.

 

Goede afspraken maken

Indien partijen individueel voor 1 juli 2015 met elkaar afspraken maken over vergoedingen of andere voorzieningen in het kader van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst die ingaan na 1 juli 2015, dan dient de werkgever de werknemer 14 dagen bedenktijd te geven. Tijdens die periode mag de werknemer nadenken of hij alsnog kiest voor de transitievergoeding of akkoord gaat met de nu aangeboden vergoeding en/of andere voorzieningen. Als hij kiest voor de ene vergoeding dan doet hij daarmee afstand van de andere vergoeding. De werkgever moet de werknemer ook informeren over de hoogte van de transitievergoeding, zodat hij tot een geïnformeerde keuze kan komen. Als de werkgever nalaat om de werknemer te informeren over deze keuze mogelijkheid dan kan de werknemer achteraf nog zijn instemming met de overeengekomen vergoeding herroepen. Dit voorgenomen besluit ziet niet alleen op afspraken die worden vastgelegd in een individuele vaststellingsovereenkomst, maar ook op vergoedingen die voortvloeien uit cao’s of een sociaal plan. Lopende afspraken die zijn gemaakt met verenigingen van werknemers, bijvoorbeeld in een sociaal plan of een cao en waarbij geen rekening is gehouden met de transitievergoeding, gaan echter voor op een transitievergoeding. Dit geldt totdat deze afspraken worden verlengd of gewijzigd, maar uiterlijk tot 1 juli 2016.

 

Wanneer uitbetalen? 

Gezien deze regeling doet de werkgever er dus de komende tijd goed aan om bij elke beëindiging van een arbeidsovereenkomst te inventariseren wanneer hij daadwerkelijk tot uitbetaling van de overeengekomen vergoeding dient over te gaan. Als dus blijkt dat de werkgever pas na 1 juli 2015 de ontbindingsvergoeding moet betalen dan moet hij de werknemer wijzen op die keuze mogelijkheid. Hetzelfde geldt voor overeengekomen suppletieregelingen die doorlopen na 1 juli 2015. Wijs de werknemer op die keuzemogelijkheid. Indien een sociaal plan van toepassing is of een cao, waarvan de geldigheidsduur doorloopt na 1 juli 2015, dan blijven de daarin opgenomen regelingen, ook als die hoger zijn dan de transitievergoeding, van kracht. Snelle wetgeving behoeft altijd aanpassing. De Wet Werk en Zekerheid is daar weer eens een treffend voorbeeld van. Ongetwijfeld zullen er nog meer overgangsmaatregelen getroffen worden waarvan wij U uiteraard op de hoogte zullen houden.

Voor verdere vragen kunt u uiteraard contact opnemen met Dennis Oud en Hans de Haij.