In Nieuws
Griffierecht in burgerlijke zaken en bestuursrechtzaken omlaag?

Indien u moet procederen bij de rechtbank bent u veelal griffierecht verschuldigd. De laatste jaren is het griffierecht jaarlijks verhoogd. De huidige tarieven vindt u hier.

In een tijd waar alles duurder wordt en de inflatie historisch hoog is, zou men verwachten dat het griffierecht ook de komende jaren zal stijgen. Thans is er een concept wetsvoorstel in behandeling “Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Algemene Wet Bestuursrecht in verband met de verlaging van griffierechten” (kort gezegd: Wet verlaging griffierecht). De wet voorziet in een verlaging van 25% van het griffierecht voor natuurlijke personen en rechtspersonen (met uitzondering van vorderingen van meer dan € 100.000,00.

Het verlagen van het griffierecht heeft tot doel om de kans te vergroten om een geschil voor te leggen aan de rechter. De invoeringsdatum van het wetsvoorstel zou 1 januari 2024 moeten worden.

Het wetsvoorstel is onder andere ter consultatie voorgelegd aan de Raad voor de Rechtspraak. In het wetgevingsadvies van de Raad voor de Rechtspraak is positief op het wetsvoorstel gereageerd. De memorie van toelichting op het wetsvoorstel kunt u hier lezen. Het wetgevingsadvies van de Raad voor de Rechtspraak treft u hier aan.

Hoewel het wetsvoorstel dus formeel nog niet is aangenomen, maar de reacties wel positief zijn, lijkt het er op dat het griffierecht in 2024 goedkoper zal worden.