In Nieuws
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Je kunt tegenwoordig geen (digitale) krant meer openslaan zonder over het hot topic ‘seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag’ te lezen. Ook op de werkvloer komt dit voor. Een seksueel getinte opmerking die voor de één als humor wordt aangemerkt, is mogelijk voor een ander aanstootgevend. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Hoe creëer je die veilige werkomgeving en wat is precies grensoverschrijdend gedrag? Het College voor de Rechten van de Mens heeft een tipsheet voor werkgevers gemaakt. De belangrijkste tips zijn:

  • Maak een beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag, waarin je duidelijkheid geeft op vragen als “Hoe kan ongewenst gedrag worden voorkomen?”, “Wat als de situatie zich voordoet?”, en “Waar kan een werknemer klagen?”.
  • Stel een onafhankelijke en deskundige vertrouwenspersoon aan. Het is aan te raden om naast een interne vertrouwenspersoon ook een externe vertrouwenspersoon aan te wijzen, bijvoorbeeld de arbodienst.
  • Doe zorgvuldig onderzoek bij een klacht en pas hoor en wederhoor toe.
  • Zorg ervoor dat de klager voldoende nazorg krijgt.

Dit zijn slechts enkele tips die je als werkgever kunt toepassen om een veilige werkomgeving te creëren. Maar ook als je een goed beleid hebt, wil dat nog niet zeggen dat grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer niet meer voorkomt. Uit de praktijk is gebleken dat veel werkgevers vaak niet weten wat zij dan moeten doen. Heeft u vragen of loopt u tegen een soortgelijke situatie aan? Neem dan contact met ons op en wij helpen u verder.

Bekijk hier de tips van het College voor de Rechten van de Mens.