In Nieuws
Gratis overwerken of betaald krijgen? 💶

Meestal staat in de arbeidsovereenkomst of in de cao of de werknemer recht heeft op salaris of vrije tijd als hij overwerkt. Soms is er niets geregeld tussen de werkgever en de werknemer. De vraag is dan of de overuren wel of niet moeten worden uitbetaald. In beginsel geldt dat overuren moeten worden uitbetaald als de werkgever opdracht heeft gegeven om het overwerk te verrichten, tenzij daarover iets anders is afgesproken. De bewijslast daarvan ligt bij de werknemer. Het is vaak lastig voor een werknemer om te bewijzen dat de werkgever daar (destijds) opdracht voor had gegeven.

Maar ook als er een afspraak is gemaakt dat overwerk niet wordt uitbetaald, kan dit soms discussies opleveren. De volgende bepaling in een arbeidsovereenkomst leidde tot een rechtszaak: “Werkgever is gerechtigd opdracht te geven tot overwerk. Een beloning voor het door werknemer eventueel te verrichten overwerk, voor zover binnen redelijke proporties, is begrepen in het salaris als hiervoor gemeld.” Er is namelijk een extra voorwaarde in gezet dat voor ‘zover het overwerk binnen redelijke proporties blijft, er geen beloning voor wordt gegeven’.

Maar wat nu als het overwerk buiten proporties is? Die vraag had een werkneemster voorgelegd aan het Hof Den Bosch. Ook in die zaak gaf het Hof aan dat de werkneemster moest bewijzen dat de werkgever opdracht had gegeven voor overwerk buiten redelijke proporties. En dat kon zij niet bewijzen. Het hielp ook niet mee dat de werkneemster een keer tegen de werkgever had gezegd dat ‘hard werken het aard van het beestje is en dat ze dat leuk vindt’.

Hoewel de vordering van deze werkneemster van afgerond € 86.000,00 werd afgewezen, had de hele procedure mogelijk voorkomen kunnen worden als de bepaling in haar arbeidsovereenkomst duidelijk was. Lees hier de volledige uitspraak.

Check uw modelarbeidsovereenkomst op de overwerkbepaling. Is deze duidelijk genoeg of kunnen er discussies over ontstaan? Heeft u vragen over overwerkuren of wilt u een modelarbeidsovereenkomst van ons? Neem dan contact op met Dennis Oud, Hans de Haij, Elke Hofman-Bijvank of met Tessa Sipkema.

Voor een fixed fee kunnen wij een modelarbeidsovereenkomst naar u sturen.