In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Gemeenten omzeilen wet Markt en Overheid, vervolg

Op 1 juli 2014 is de wet Markt en Overheid volledig in werking getreden. Al vrij snel daarna bleek dat sommige gemeenten doende waren om de werking van de wet Markt en Overheid te omzeilen. Zie daarvoor ons eerdere artikel van 29 juli 2014 op deze site. Inmiddels is dat bevestigd in een rapport van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), dat op 9 maart 2015 is gepubliceerd. U vindt de conclusies van de ACM hier.

De wet Markt en Overheid is bedoeld om ondernemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door overheidsinstanties. De ACM heeft drie sectoren onder de loep genomen om te bekijken, hoe de wet in de praktijk uitpakt. Dat ging om sportvoorzieningen, bedrijfsafvalinzameling en parkeergarages. Dat zijn allemaal sectoren waarin de overheid zelf zeer actief is en concurreert met ondernemers. De wet Markt en Overheid stelt regels daarvoor, omdat in het verleden nogal eens gebleken is dat overheden het spel van vraag en aanbod niet volgens de spelregels speelden.

In het al genoemde, eerdere artikel is aangegeven, dat gemeenten oneigenlijk gebruik maken van de uitzonderingen die de wet biedt, bijvoorbeeld door activiteiten onder de noemer Algemeen Belang te brengen, waardoor zij zijn uitgezonderd van de beperkingen van de wet Markt en Overheid. In het rapport van de ACM wordt die stelling bevestigd: gemeenten maken veelvuldig gebruik van een zogenaamd “algemeen belang besluit”, overigens in sommige gevallen veel te laat, want dat had op 1 juli 2014 geregeld moeten zijn en sommige gemeenten zijn er nu pas mee bezig. Sportvoorzieningen en parkeergarages worden door de gemeente dan als een kerntaak bestempeld. Daarbij is het niet wenselijk om alle kosten door te berekenen, om de betreffende voorzieningen tegen een toegankelijke prijs aan te kunnen bieden. Dat klinkt op zich nobel, maar sportvoorzieningen en parkeergarages kennen natuurlijk ook commerciële exploitanten. Die krijgen over het algemeen de financiële ondersteuning van de gemeente niet en ondervinden dus nog steeds oneerlijke concurrentie.

Ten aanzien van de inzameling van bedrijfsafval is dat volgens de ACM anders, dat vinden de gemeenten doorgaans geen kerntaak, maar wat de andere twee sectoren betreft is de conclusie van de ACM uiteindelijk dat de wet Markt en Overheid een beperkt effect heeft op de wijze waarop de overheid mee doet aan het ontplooien van commerciële activiteiten. Dat is niet verrassend, maar wel teleurstellend. Het is niet te hopen dat het veel commerciële exploitanten de kop gaat kosten, want in dat geval schiet de wet zijn doel voorbij.

Het Ministerie van economische zaken zal later dit jaar zelf ook de effecten van de wet Markt en Overheid evalueren. Uiteraard wordt u daar over door ons op de hoogte gehouden.

Heeft u vragen over de wet Markt en Overheid, neemt u gerust contact op met Pascal Willems.