In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Franchise Code wordt bindend!

Sinds begin 2016 kennen we in ons land de Nederlandse Franchise Code. Dat is een aantal gedragsregels, die de verhouding tussen franchisegevers en franchisenemers regelt. De bedoeling is, om de verhouding tussen franchisegever en franchisenemer evenwichtiger te maken. Tot op heden is de NFC echter niet bindend. Het gaat om zelfregulering, regels die door partijen in de markt zijn afgesproken. De totstandkoming ervan was moeizaam, omdat er nogal wat weerstand tegen de Code bestond vanuit de markt. Met name franchisegevers waren niet dol op de NFC.

Omdat de Code daarom in de praktijk vrijwel niet wordt toegepast, grijpt het Ministerie van Economische Zaken nu in. Op 11 april jl. heeft minister Kamp een wetsvoorstel ingediend, dat de afspraken die zijn neergelegd in de Franchise Code wettelijk verankert.

De bedoeling van het wetsvoorstel is duidelijk: de positie van franchisenemers dient te worden versterkt. Dat gebeurt onder meer door nu wettelijk te verankeren, dat franchisegevers niet onbeperkt zekerheden mogen eisen, maar dat die zekerheden in een redelijke verhouding moeten staan tot de schuld van een franchisenemer. Ook het overleg tussen franchisegever en de vertegenwoordiging van franchisenemers (al dan niet middels een franchiseraad) is nu wettelijke geregeld, waarbij verplicht wordt gesteld dat afspraken worden gemaakt over advies- en stemrecht van de franchiseraad of het vertegenwoordigend lichaam.

Voor franchisenemers is deze wettelijke basis voor de Franchise Code een goede zaak. Het wetsvoorstel is gedurende zes weken onderwerp van een internetconsultatie. Vervolgens wordt het wetsvoorstel in definitieve vorm vastgesteld. Te zijner tijd zullen wij u informeren over de concrete gevolgen voor franchisegever en franchisenemer.

Heeft u vragen op het gebied van franchise, neemt u dan gerust contact op.