In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Foutje, bedankt

Fouten zijn menselijk en iedereen maakt ze weleens. Zo nu en dan hoor je dan ook dat een betaling is verricht naar een verkeerd bankrekeningnummer of dat een verkeerd bedrag wordt gestort. Een dergelijke fout stond centraal in een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 18 mei jl.

Twee vennootschappen, voor het gemak X en Y, werken samen in opdracht van de gemeente Venray aan een bouwproject. De werkzaamheden worden betaald van een aparte bankrekening van de combinatie. In december 2014 is door een fout van de gemeente Venray circa € 127.000,- teveel betaald aan vennootschap X. X heeft dit teveel betaalde bedrag niet teruggestort op de rekening van de combinatie en gaat korte tijd later in maart 2015 failliet. Vennootschap Y verwijt de bestuurders van vennootschap X dat zij onrechtmatig tegenover haar hebben gehandeld door het bedrag niet terug te storten.

De rechtbank stelt vast dat het uitgangspunt is dat indien een vennootschap tekortschiet in de nakoming van een verbintenis of een onrechtmatige daad pleegt, alleen de vennootschap aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade. Slechts onder bijzondere omstandigheden is er ook ruimte voor aansprakelijkheid van de bestuurders van de vennootschap. Daarvoor met de bestuurder een ernstig verwijt kunnen worden gemaakt. In dat kader verweet vennootschap Y de bestuurders van vennootschap X dat:

  1. de bestuurders wisten dat vennootschap X teveel zou ontvangen en dat zij niet in staat zouden zijn om het teveel betaalde bedrag terug te betalen;
  2. de bestuurders wisten dat aan vennootschap X een groot bedrag teveel was betaald, maar dat desondanks niet meteen gemeld hebben en niet hebben bewerkstelligd dat dit bedrag per direct werd teruggestort.

De rechtbank gaat niet mee in deze verwijten en concludeert dat de bestuurders van vennootschap X geen ernstig verwijt kan worden gemaakt. Daartoe overweegt zij dat vennootschap Y ook zelf aanvankelijk de fout niet had geconstateerd en dat ook zij zelf aanvankelijk de betaling hadden goedgekeurd. Verder oordeelde de rechtbank dat er onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren zijn gebracht waaruit blijkt dat de bestuurders tijdig wisten van het teveel ontvangen bedrag en desondanks hebben toegelaten dat het bedrag niet werd terugbetaald.

De vorderingen werden dus afgewezen en de bestuurders van vennootschap X hoefde derhalve niet de € 127.000,- uit eigen zak te betalen. Een kostbaar foutje dus!

Wilt u meer weten? Neem contact op met Lennart Hordijk.