In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Faillissementen als graadmeter economie

Om een beeld te krijgen van de economische situatie van ons land, zijn er diverse graadmeters.  Zo wordt vaak gekeken naar de woningmarkt en de prijsontwikkeling daarin. Worden er meer huizen verkocht, dan is dit een indicatie van een aantrekkende woningmarkt en een aantrekkende economie. Zo wordt ook naar de uitzendbranche gekeken. Als de economie aantrekt gaan bedrijven weer op zoek naar (tijdelijk) personeel. Daarnaast kan ook worden gekeken naar het aantal faillissementen dat in een bepaalde periode wordt uitgesproken. Gaat het economisch wat meer voor de wind, slagen meer bedrijven erin overeind te blijven.

 

23% minder faillissementen

Het CBS heeft vastgesteld dat de hoeveelheid uitgesproken faillissementen (470), de eenmanszaken niet meegeteld, over de maand februari 2015 23% lager was dan het aantal faillissementen over februari 2014. De meeste faillissementen vielen in de financiële dienstverlening en de handel, gevolgd door de bouwsector. Overigens is dit een enigszins vertekend beeld omdat de eerste twee sectoren ook de grootste zijn. Relatief gezien blijft de bouw de sector met de meeste faillissementen , evenals de sector verhuur en handel in onroerend goed en de sector vervoer en opslag.

 

Laagste niveau sinds 2011

Over de periode van meerdere jaren bezien is er een daling waarneembaar in de hoeveelheid uitgesproken faillissementen die zich vooralsnog even lijkt te stabiliseren. De piek heeft zich in medio 2013 voorgedaan en heeft zich langzaam weer naar beneden bijgesteld. Zelfs zodanig dat we momenteel op het laagste hoeveelheid uitgesproken faillissementen zitten sinds september 2011. Als we deze graadmeter mogen geloven, gaat het dus een stuk beter met Nederland!

We blijven de vinger aan de pols houden.