In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Digitale toegang tot de rechtspraak wordt hervat en een wijziging van griffierecht ligt in het verschiet

Digitalisering rechtspraak

Eerder dit jaar lieten wij u al weten dat van de digitalisering van de rechtspraak (Kwaliteit en Innovatie rechtspraak) bar weinig was terechtgekomen. Het geraamde kostenplaatje van € 60 miljoen was opgelopen tot € 220 miljoen zonder een definitief product. De Raad voor de Rechtspraak heeft toen laten weten dat in het najaar verder gesproken zou worden over de bijgestelde doelen van de digitalisering.

De Raad voor de Rechtspraak heeft op 15 november 2018 een brief gepubliceerd over de digitalisering in het civiele recht en het bestuursrecht. Vanaf 2019 wordt per zaaksoort gekeken hoe de nieuwe manier van werken kan worden vormgegeven. Dit zal veelal eerst op vrijwillige basis geschieden. Indien de ervaringen positief zijn zal de digitale uitwisseling verder uitgerold moeten worden naar andere gerechten, maar ook dan nog steeds op vrijwillige basis. Uiteindelijk moet het digitale werken voor alle professionele partijen verplicht worden. Burgers blijven de mogelijkheid houden om op papier te procederen.

 

Griffierecht

Per kamerbrief, d.d. 15 november 2018, heeft minister Dekker aangekondigd het griffierecht voor lage vorderingen aan te willen passen. Ondernemingen, vooral de kleinere, zouden er door het hoge griffierecht van afzien om met onbetaalde rekening van net boven de € 500,00 naar de rechter te stappen en de toegang tot de rechter zou in het geding komen. Het griffierecht tot vorderingen van € 25.000,00 ziet er momenteel als volgt uit:

*RP = rechtspersoon / NP = natuurlijk persoon / OV = onvermogende

In de kamerbrief werkt minister Dekker een tweetal scenario’s uit die tot de vaststelling van het nieuwe griffierecht kunnen leiden. In het eerste scenario hanteert minister Dekker dezelfde categorieën qua financieel belang als nu het geval is. In het tweede scenario voegt minister Dekker twee extra categorieën toe, zodat er iets meer variatie ontstaat. Schematisch weergegeven ziet dit er als volgt uit:

 

Variant 1

 

Variant 2

In beide varianten zien we dat het griffierecht van vorderingen tot € 1.500,00 in ieder geval naar beneden zal gaan. Het griffierecht in variant 2 gaat tot vorderingen van € 5.000,00 naar beneden. Het griffierecht voor vorderingen boven respectievelijk de € 2.500,00 en € 5.000,00 gaat daarentegen omhoog. Minister Dekker heeft in zijn brief aangegeven dat variant twee zijn voorkeur heeft. De wijzigingen staan echter nog niet vast. We kunnen wel al voorzichtig concluderen dat het griffierecht voor vorderingen vanaf € 5.000,00 in ieder geval omhoog zal gaan en dat een verlaging van het griffierecht voor de kleine vorderingen in de rede ligt. We houden u daarom op de hoogte.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met Lennart Hordijk.