In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Digitaal procederen

Bij diverse gelegenheden komt het wel eens ter sprake; advocaten maken nog gebruik van de fax. Een communicatiemiddel dat populair werd ergens in de jaren 80, maar tegenwoordig is verstopt als extra functie in de moderne multifunctional.

U zult zich afvragen waarom? De reden is simpel, de rechtbank accepteert alleen schriftelijke stukken die zijn verzonden per post of koerier en de rechtbank accepteert berichten per fax. Maar dat gaat veranderen.

In tijden van digitalisering en legio mogelijkheden om berichten snel digitaal te kunnen verzenden en ontvangen, is het besef doorgedrongen dat de rechtspraak gemoderniseerd moest worden. De minister van Veiligheid en Justitie en de Raad voor de Rechtspraak hebben daarom het programma KEI (Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak) opgezet en in dat kader heeft de minister een viertal wetsvoorstellen opgesteld. Op twaalf juli jongstleden heeft de kamer ingestemd met deze wetsvoorstellen.

Uiterlijk in 2019 is digitaal procederen volgens het (eveneens vernieuwde) procesrecht verplicht voor alle advocaten, bestuursorganen en andere professionele procespartijen. De fax kan de deur uit en stukken moeten vanaf begin 2017 (afhankelijk van het type zaak) digitaal via een webportaal (in plaats van via post en/of fax) worden aangeleverd. Blijkens een voorlopige planning van de Rechtspraak zal per juli 2017, in civiele procedures waarvoor een advocaat verplicht is, digitaal worden geprocedeerd. In procedures waarbij een advocaat niet verplicht is, de zogenaamde kantonzaken, moet er vanaf november 2018 verplicht digitaal worden geprocedeerd. Een mondelinge behandeling van de zaak bij de rechter blijft overigens wel bestaan.

De wijze van communiceren met de rechtbank is echter niet het enige dat verandert. Zo wordt een procedure bij de rechtbank niet meer ingeleid door middel van een dagvaarding of verzoekschrift, maar door een “procesinleiding”. Na de procesinleiding volgt er in beginsel één schriftelijke ronde, een mondeling behandeling bij de rechter en vervolgens een uitspraak.

Tevens zal de deurwaarder niet altijd meer nodig zijn om de procesinleiding te laten betekenen bij de wederpartij. De procesinleiding mag voortaan ook per post worden bezorgd bij de wederpartij. Blijkt echter dat de wederpartij niet verschijnt in de procedure dan is de tussenkomst van de deurwaarder alsnog verplicht. De praktijk zal moeten leren of er daarom niet toch zal worden gekozen voor om de procesinleiding zekerheidshalve door een deurwaarder te laten betekenen.

De rechtspraak gaat dus (eindelijk) met haar tijd mee, hetgeen betekent dat u van ons geen ouderwetse faxberichten meer doorgestuurd zult krijgen!