In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Digitaal procederen (gedeeltelijk) van start
In een blog van 1 september 2016 informeerden wij u dat uiterlijk in 2019 digitaal procederen volgens het (vernieuwde) procesrecht verplicht is voor alle advocaten, bestuursorganen en andere professionele procespartijen. De planning was toen nog dat per juli 2017, in civiele procedures waarvoor een advocaat verplicht is, digitaal wordt geprocedeerd. Vanaf dat moment zouden we niet meer middels post en koerier met de rechtbank stukken mogen uitwisselen. Ook de antieke fax zou vanaf die dag de deur uit kunnen.
Deze planning is inmiddels echter achterhaald. Sinds 1 september 2017 is het enkel bij de rechtbank Gelderland en de rechtbank Midden-Nederland verplicht om in zaken met een belang vanaf € 25.000,00 digitaal te procederen. Zaken onder de € 25.000,00 bij die rechtbanken worden nog op de oude wijze behandeld en bij de andere rechtbanken is er sinds 1 september 2017 nog niets veranderd.
Op termijn is het de bedoeling dat alle professionals in alle zaken verplicht digitaal procederen. Voor nu is dit dus beperkt tot de rechtbank Midden-Nederland en Gelderland. Het digitaal procederen, althans het digitaal uitwisselen van stukken met de rechtbank, kan geschieden op twee verschillende manieren. Wij kunnen stukken met de rechtbank uitwisselen via een digitaal portaal op de website van de Rechtspraak en daarnaast is het mogelijk om vanuit de kantoorautomatisering rechtstreeks te communiceren met de rechtbank. Momenteel zijn de ICT’ers druk bezig om die rechtstreekse communicatie tussen de rechtbank en onze eigen kantoorautomatisering mogelijk te maken. Dit zal geen gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u en mochten er veranderingen zijn die voor u van belang zijn dan zullen wij u hierover vanzelfsprekend informeren.