In Nieuws
De rol van de burger in (gemeentelijke) besluitvorming

Het is voor burgers vaak onduidelijk of en zo ja, wanneer zij zouden moeten worden betrokken bij besluitvorming van de gemeente. Deze onduidelijkheid was ook het onderwerp van een zaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hier moest de Afdeling zich buigen over de vraag of de gemeenteraad van de gemeente De Bilt burgers voldoende heeft betrokken bij de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan.

Uit deze uitspraak blijkt dat de gemeenteraad niet verplicht is om burgers te betrekken bij de voorbereiding van het bestemmingsplan, omdat het bestemmingsplan is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat burgers hun mening over het bestemmingsplan enkel kunnen geven door zienswijzen in te dienen wanneer het ontwerpplan ter inzage wordt gelegd. De gemeente De Bilt heeft de burgers dus voldoende betrokken bij de voorbereiding, door hen de mogelijkheid te bieden zienswijzen in te dienen.

Hoewel burgers vaak verwachten dat zij moeten worden betrokken bij (bijna) alle besluitvorming van de gemeente, is dit dus vaak niet het geval. Veel gemeenten hebben participatie dan wel hoog in het vaandel staan, over het algemeen bestaat er geen wettelijke verplichting om burgers daadwerkelijk te betrekken in de besluitvorming.

Heeft u naar aanleiding van deze bijdrage vragen of twijfelt u over uw inspraakmogelijkheden in de besluitvorming van de gemeente? Neem dan contact met ons op.

Lees de volledige uitspraak hier: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@133289/202200320-1-r4/