In Nieuws
De gemeente als erfverpachter: een dubbele rol

In veel gemeenten ontstaan problemen rondom het (her)uitgeven van gronden in erfpacht in verband met gebiedsontwikkeling. Dat was ook het geval bij een geschil dat aan de rechtbank Rotterdam is voorgelegd door ondernemers tegen de gemeente Schiedam. Waarom is deze uitspraak (nog steeds) interessant?

Wanneer de gemeente als grondeigenaar besluit over het wel of niet (her)uitgeven van gronden in erfpacht, dan heeft de gemeente als het ware een dubbele pet op. De verhouding tussen de gemeente en de erfpachter is in eerste instantie privaatrechtelijk van aard. De gemeente heeft dus een zekere vrijheid om andere of nieuwe voorwaarden af te spreken om op die manier zelf vorm te geven aan haar grondbeleid. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt, want als publiekrechtelijke rechtspersoon moet zij kort gezegd ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen. Vandaar die dubbele pet.

Hoewel heruitgifte van erfpacht geen gegeven (recht) is, moet de gemeente dus rekening houden met de belangen van de erfpachters en moesten de ondernemers in deze kwestie een eerlijke kans krijgen. Die eerlijke kans had de gemeente de erfpachters niet gegeven.

De problematiek rondom heruitgifte van erfpacht vanwege de strenge erfpachtvoorwaarden is in de gemeente Schiedam nog altijd gaande en deze zaak is nog niet tot een einde gekomen. We houden u op de hoogte van de uitkomsten. Heeft u vragen over erfpacht of loopt u tegen een soortgelijk probleem aan? Neem dan contact met ons op.

Lees de volledige uitspraak hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:11444