In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

De forumkeuze en de mediationclausule in overeenkomsten en algemene voorwaarden

Met regelmaat komen we ze in overeenkomsten of algemene voorwaarden tegen. Een bepaling die voorschrijft dat een geschil tussen partijen moet worden voorgelegd aan een specifieke rechtbank (een forumkeuzebeding) of dat partijen eerst via mediation een oplossing moeten proberen te vinden (een mediationclausule). Vaak worden dergelijke bepalingen door een partij opgenomen vanuit de wens, om in geval van een geschil, dichtbij huis te willen procederen of eerst zelf een oplossing te zoeken zonder dat een rechter zich  met de zaak bemoeid.

Het is echter goed om te weten dat u niet altijd verplicht bent om geschillen voor te leggen aan een vooraf overeengekomen specifieke Rechtbank.

Indien het geschil betrekking heeft op:

–    een vordering tot en met € 25.000,00;-    een individuele arbeidsovereenkomst;-    een consumentenzaak;-    een huurovereenkomst betreffende de huur van een woonruimte of bedrijfsruimte;

heeft een forumkeuzebeding in een overeenkomst of algemene voorwaarden geen gevolg. Dergelijke onderwerpen behoren tot de bevoegdheid van de kantonrechter. Het gaat dan ook om zogenoemde kantonzaken waarbij een vooraf overeengekomen forumkeuze geen gevolg heeft tenzij de forumkeuze na het ontstaan van het geschil is overeengekomen. Dit betekent dat het geschil zal moeten worden voorgelegd aan de rechtbank van de woonplaats van de gedaagde of aan een alternatief bevoegde rechtbank. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de rechtbank van de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn arbeid verricht.

 

Hoe zit dat dan met een mediationclausule?

Ook indien er een mediationclausule is overeengekomen, betekent dit niet dat u eerst verplicht bent om een mediationtraject te volgen voordat het geschil aan een rechter kan worden voorgelegd. Het inschakelen van een mediator is namelijk geen alternatief voor de rechter. De mediatior kan over het geschil namelijk geen bindende beslissing nemen maar enkel proberen om via bemiddeling tot een minnelijke oplossing te komen. Het staat partijen te allen tijde vrij om hun medewerking aan de mediation te onthouden of te beëindigen. Uitgangspunt is namelijk dat het volgen van een mediationtraject is gebaseerd op vrijwilligheid en bereidheid om minnelijk tot een oplossing te komen. Heeft u er geen vertrouwen in dat een mediationtraject tot een goede oplossing zal leiden, dan kunt u het geschil dus gewoon voorleggen aan een bevoegde rechter. Een goed voorbeeld hiervan kunt u lezen in de uitspraak van 17 december jl. welke u hier kunt vinden.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact op met Lennart Hordijk.