In Nieuws
De aanzegging moet echt schriftelijk

Het staat al sinds 2015 in de wet en er is al herhaaldelijk over geprocedeerd: de aanzegging.

Uiterlijk één maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet de werkgever de werknemer aanzeggen of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet. Ondanks dat de wet uitdrukkelijk stelt dat de aanzegging schriftelijk moet gebeuren zijn er nog steeds werkgevers die denken dat dit ook mondeling kan. Zo ook in een zaak die is uitgeprocedeerd tot aan de Hoge Raad.

In dit geval had de directeur van de werkgever mondeling aan de werknemer medegedeeld dat “het dienstverband niet zou worden verlengd”. De werknemer was op zijn beurt gaan zoeken naar een andere baan en had die gevonden met een ingangsdatum aansluitend op de einddatum van zijn oudere arbeidsovereenkomst. Toch meende de werknemer recht te hebben op de aanzegvergoeding van één maand wegens het niet schriftelijk aanzeggen.

De werkgever vond deze boete naar “maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar” en procedeerde tot aan de Hoge Raad. De Hoge Raad laat aan duidelijkheid niets te wensen over en bevestigt nogmaals dat het hier gaat om dwingend recht waarvan niet zomaar ten nadele kan worden afgeweken. De werkgever is dus de aanzegvergoeding verschuldigd.

Conclusie: de werkgever moet dus echt schriftelijk aanzeggen ook al kun je bewijzen dat het mondeling is gebeurd. Per e-mail mag ook, maar zorg dan wel voor een ontvangstbevestiging.

Voor vragen hierover, neem dan contact op met Tessa, Elke, Hans of Dennis van ons kantoor.

Lees de uitspraak hier: https://lnkd.in/eRPkNMRm