In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Crowdfunding, hoe zit dat juridisch eigenlijk?

Sinds enige tijd is crowdfunding een populaire term. Dat niet alleen, het is ook een populair alternatief voor de geijkte financieringsvormen. Het aantal internetfora dat de mogelijkheid biedt om geld op te halen bij het grote publiek ten behoeve van het financieren van een project, is de afgelopen tijd zeer snel toegenomen. Mag dat allemaal zo maar?

In principe wel, specifieke wetgeving of regels bestaan nog niet. Toch kent crowdfunding juridische grenzen, die afhankelijk van de vorm van de crowdfunding verschillen. Soms is crowdfunding een vorm van donatie, soms is het sponsoring en soms is het feitelijk een lening. Elke vorm heeft zijn eigen consequenties, bijvoorbeeld in de fiscale sfeer. Maar er zijn ook andere beperkingen.

Zo mag de ondernemer die het platform voor crowdfunding aanbiedt, niet zomaar zelf een bemiddelende rol spelen en betaalde diensten verlenen ten behoeve van de crowdfunding, of zelf investeren in het project, tenzij de Autoriteit Financiële Markten daar een vergunning voor heeft verleend. De AFM heeft inmiddels een stappenplan opgesteld aan de hand waarvan iemand die crowdfunding faciliteert kan bepalen, of hij een vergunning nodig heeft. Is dat het geval, dan gaat crowdfunding de kant op van de reguliere financiële sector, met de plichten en waarborgen die daar bij horen.

Het lijkt alsof crowdfunding niet aan regels gebonden is en door iedereen gedaan kan worden. Dat is een misvatting. Er gelden wel degelijk regels, zij het nog geen specifieke. Er zijn ook risico’s. Wilt u meer weten over crowdfunding en de juridische aspecten en risico’s daarvan, neemt u dan gerust contact op met Pascal Willems.