In Nieuws

Nieuws

wij staan voor uw zaak

Concurrentiebeding en de schriftelijkheidseis: nog steeds een punt van geschil

Met enige regelmaat wordt er geprocedeerd over de schriftelijkheidseis bij het aangaan van een concurrentie- of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst. Onder de schriftelijkheidseis wordt verstaan de verplichting dat een concurrentie- of relatiebeding schriftelijk tussen partijen wordt overeengekomen. Een mondeling concurrentiebeding kan dus niet.

Na het duidelijke arrest van de Hoge Raad in 2008) bleef het redelijk rustig met procedures over dit onderwerp. Onlangs heeft de Hoge Raad zich echter weer uitgelaten over de schriftelijkheidseis en de vraag of die schriftelijkheidseis ook daadwerkelijk geldt voor het relatiebeding (uitspraak). Het laatste werd in dit arrest nog eens uitdrukkelijk bevestigd door de Hoge Raad. Zowel een concurrentiebeding als een relatiebeding beperken de werknemer in het vinden van een nieuwe baan en vallen dan ook onder artikel 7:653 BW in welk artikel de schriftelijkheidseis is opgenomen.

Ook wordt in dit laatste arrest nog eens nader toegelicht wannéér er aan de schriftelijkheidseis is voldaan. In beginsel dient het concurrentie- of relatiebeding opgenomen te zijn in een arbeidsovereenkomst, die door de werknemer is ondertekend. Aan de schriftelijkheidseis is echter volgens de Hoge Raad ook voldaan als het concurrentie- of relatiebeding is opgenomen in een ander arbeidsvoorwaardendocument, zoals een personeelshandboek en:

–          Ofwel de ondertekende arbeidsovereenkomst verwijst naar het arbeidsvoorwaardendocument waarin het beding staat en dat arbeidsvoorwaardendocument als bijlage bij het ondertekende document is bijgevoegd;

–          Ofwel de werknemer in de ondertekende arbeidsovereenkomst uitdrukkelijk heeft verklaard dat hij instemt met het concurrentie- of relatiebeding zal opgenomen in het arbeidsvoorwaardendocument.

Als een werkgever dus een concurrentie- of relatiebeding heeft opgenomen in zijn personeelshandboek en hij zeker wil zijn van de toepasbaarheid van het beding, dan doet de werkgever er goed aan dit handboek uitdrukkelijk te voegen als bijlage bij de arbeidsovereenkomst en ook in de arbeidsovereenkomst te verwijzen naar het handboek en inhoud uitdrukkelijk van toepassing te verklaren.

Voor meer vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij Dennis Oud en Hans de Haij.